Herkese merhaba, bugün 2 numaralı SQL örnek sınav soruları hakkında konuşuyoruz veya sınav soruları gibi, bu dersin sizin için yararlı olacağını umuyoruz.

Çıkabilir Sınav Soruları

———————————————————————————————————————————–

Soru) Bir değeri belirtilen değerler listesiyle karşılaştırmak için hangi operatör kullanılır?

 • a) BETWEEN
 • b) ANY
 • c) IN
 • d) ALL

Cevap: C

———————————————————————————————————————————–

Soru) SQL, öznitelik adlarının aynı ilişkide tekrarlanmasına izin veriyor mu?

 • a) FALSE
 • b) TRUE

Cevap: A

———————————————————————————————————————————–

Soru) Aşağıdakilerden hangisi yasal bir ifadedir SQL?

 • a) SELECT NULL FROM SALES;
 • b) SELECT NAME FROM SALES;
 • c) SELECT * FROM SALES WHEN PRICE = NULL;
 • d) SELECT # FROM SALES;

Cevap: B

———————————————————————————————————————————–

Soru) Aşağıdakilerden hangisi SQL’de bir karşılaştırma operatörüdür?

 • a) Double equal sign (==)
 • b) LIKE
 • c) BETWEEN
 • d) Single equal sign (=)

Cevap: D

———————————————————————————————————————————–

Soru) Ön uç uygulama programları tarafından DBMS’den veri talep etmek için kullanılan SQL’e ——?

 • a) DML
 • b) DDL
 • c) VDL
 • d) SDL

Cevap: A

———————————————————————————————————————————–

Soru) COUNT metodu sql’de hangi değere geri döndürür?

 • a) Values
 • b) Distinct values
 • c) Group By
 • d) Columns

Cevap: A

———————————————————————————————————————————–

Soru) Bir ilişkideki belirli bir sütunu silmek için kullanılan komut ——-?

 • a) UPDATE TABLE
 • b) TRUNCATE COLUMN
 • c) ALTER, DROP
 • d) DELETE COLUMN

Cevap: C

———————————————————————————————————————————–

Soru) Bir veritabanındaki verilere erişmemizi sağlayan veritabanı diline?

 • a) DCL
 • b) DML
 • c) DDL
 • d) None Of Above

Cevap: B

———————————————————————————————————————————–

Soru) Aşağıdaki işlemlerden hangisi ilişkilerin birlik uyumlu olmasını gerektirir?

 • a) UNION
 • b) INTERSECTION
 • c) DIFFERENCE
 • d) ALL OF THESE

Cevap: A

———————————————————————————————————————————–

Soru) Hangi veri türü yapılandırılmamış verileri bir sütunda depolayabilir?

 • a) RAW
 • b) CHAR
 • c) NUMERIC
 • d) VARCHAR

Cevap: A

———————————————————————————————————————————–

sosyal mesafeye dikkat edelim ve ellerimizi 20 saniye sabunla yıkayalım