Bu gün sizlere bu derste Algoritma ve Programlama Çıkmış Soruları sunmaya çalışacağız umarız bu ders sizler için derslerinize ve sınavlarınıza katkı katacak.

Aşağıdaki soru tip sınavda çıkabilme ihtimali var. Algoritma ve Programlama Çıkmış Soruları #1 de geçen senelerin çıkmış soruydu ilerideki makalelerde Algoritma ve Programlama Çıkmış Soruları … sizler için hazırlamaya çalışacağım.

Fırat Üniversitesi Çıkmış Soruları

Soru: Okek sorusu

Class: Okek sınıfında 4 dört tane metot var.

 • 1. Metot –>> okek1(int x, int y) metodu iki tane parametresi var int tipinde int x, ve int y
 • 2. Metot –>> obeb1(int x, int y) metodu iki tane parametresi var int tipinde int x, ve int y
 • 3. Metot –>> okek2(int x, int y) metodu iki tane parametresi var int tipinde int x, ve int y
 • 4. Metot –>> obeb2(int x, int y) metodu iki tane parametresi var int tipinde int x, ve int y
 • Bu metotların hepsi geri dönüş değeri int tipindedir. Yani geri döndüren değeri bir sayı olacaktır.
 • Scanner: sınıfından iki defa kullanıcıdan değerler girmesini istiyoruz.
package okek;
import java.util.Scanner;

public class Okek {

  static int okek1(int x, int y){ 
    int okek=0; 
    for(int i=1; i<=x*y; i++){ 
      if(i%x==0 && i%y==0){ 
        okek=i; 
        break; 
      } 
    }    
    return okek; 
  }
  
  static int obeb1(int x, int y)
  {
    return (x*y)/okek1(x,y);
  }
  
  static int obeb2(int x, int y)
  {
    int r=0, a, b;
    a = (x > y) ? x : y; // a daha büyük sayıdır
    b = (x < y) ? x : y; // b daha küçük sayıdır
 
    r = b;
    while(a % b != 0)
    {
      r = a % b;
      a = b;
      b = r;
    }
    return r;
  }
  
  static int okek2(int x, int y)
  {
    int a;
    a = (x > y) ? x : y; // a daha büyüktür
    while(true)
    {
      if(a % x == 0 && a % y == 0)
        return a;
      ++a;
    }	
  }
  
  public static void main(String[] args) {
    int x, y; 
    System.out.print("Birinci sayıyı giriniz: "); 
    Scanner oku=new Scanner(System.in); 
    x=oku.nextInt(); 
    System.out.print("İkinci sayıyı giriniz: "); 
    y=oku.nextInt(); 
    
    System.out.println("Yöntem 1 için OKEK: "+okek1(x,y));
    System.out.println("Yöntem 1 için OBEB: "+obeb1(x,y));
    System.out.println("Yöntem 2 için OKEK: "+okek2(x,y));
    System.out.println("Yöntem 1 için OBEB: "+obeb2(x,y));
  }
}

import: biz üç sınıfa import ettik yani üç tane java kütüphanesini kullanacağız

class: CarpanlarinaAyir adınıda bir sınıf tanımladık

main: Her java kodunu çalıştırmak için bir main() yani ana metodu ihtiyacımız var. main metot java kodunun ilk çalıştı yerdir

Metotlar: CarpanlarinaAyir sınıfımızda iki tane metodu ait tir. asalCarpanlar() adını da bir metot ve main() adını da bir metot var

Scanner: Sınıfını kullanıcıdan veri almak için kullanılan bir sınıftır.

package carpanlarinaayir;

import java.util.HashSet;
import java.util.Scanner;
import java.util.Set;

public class CarpanlarinaAyir {

  static Set asalCarpanlar(long number) 
  {
    long kopya = number, i;
	Set asalCarpan = new HashSet<>();
    for (i = 2; i <= kopya; i++) 
    {
      if (kopya % i == 0) 
      {
        asalCarpan.add(i);
        kopya /= i;
        i--;
      }
    }
    return asalCarpan;
  }
  
  public static void main(String[] args) {
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    long n;
    System.out.println("Sayı giriniz: ");
    n = input.nextLong();
    System.out.println("\n" + n + "'in asal çarpanları: " + asalCarpanlar(n));
  } 
}

Umarız bu ders sizin için faydalı olmuştur, gelecek derslerde görüşmek üzere. Hepinize kolay gelsin.

Daha fazla Fırat Üniversitesi Algoritma Programlama Çıkmış Soruları bakmak istersiniz aşağıdaki Hocamın sitesini tıklayabilirsiniz.

Kaynak: http://www.kriptarium.com