Selamun aleyküm arkadaşlar C# Apartman Yönetim Sistemi birazda geliştirerek etrafınıza satabileceğiniz bir otomasyon olduğunu düşünüyorum.Umarım güzel geri dönüş alırım bu sayede yeni projelerinde önü açılmış olur.

C# Apartman Yönetim Sistemi Otomasyonu

Csharp Apartman Otomasyonu İndir (Yandex Disk)

Söze Girmeden Önce Facebook grubumuza girerek bu otomasyonlardan ilk siz haberdar olabilirsiniz.

Arkadaşlar kurulumu biraz sizler için zor olabilir. Veritabanını içeri aktarma eksik içerikleri eklemek bu gibi durumlarda yorum yazmaktan lütfen çekinmeyin.Yorumlara en kısa sürede elimden geldiğince yanıtlıyorum.Derslerinizde ve projelerinizde başarılar diliyorum.

Projemizde birçok özellik mevcut bunu sırayla anlatmak yerine videosunu izlemenizi tercih ederim.

Apartman Yönetim Sistemi

PROJEYİ İNDİRDİKDEN SONRA YAPMANIZ GEREKENLER

Öncelikle Admin ve Sakin olmak üzere 2 tür girişi var.

Admin Girişi Kullanıcı Adı Şifre Örnek : TC=333  Şifre=123

Sakin Girişi Kullanıcı Adı Şifre Örnek : TC=15 Şifre =123

Projemizi indirdikden sonra Veritabanını SQL serverinizi Attach etmeyi unutmayalım.Bilmeyen arkadaşlarımız için örnek makale

http://ramazanakbuz.com/sql-servere-veritabani-yukleme-veritabani-cikarmaimport-export/

Her Formdaki sql bağlantısını kendinize göre ayarlamayı unutmayalım.

Sıra geldi Örnek Kodlara;

C# Apartman Yönetim Sistemi Örnek Kodları

ÖRNEK GİRİŞ FORM KODLAMASI

      try
      {


        if (baglanti.State == ConnectionState.Closed) //eğer bağlantı kapalıysa
        {
          baglanti.Open(); //bağlantıyı aç
        }
       
        SqlCommand com = new SqlCommand("Select * from kullanici where tc_no='" + textBox1.Text.ToString() +
          "'and sifre='" + TextSifrele(textBox2.Text.ToString()) + "'", baglanti);
        //burada veritabanina kodlayarak yazdımız şifrelerin kodlarını karşılaştırdık
        SqlDataReader oku = com.ExecuteReader();
        if (oku.Read())
        {
          //
          giris = textBox1.Text;
          sifre = textBox2.Text;
          yetki = oku["rol"].ToString();
          //kullanıcının yetkisi admin ise onu admin paneline yönlendiriyoruz
          //formlar arası kullanmak amaçlı public değişkenlere girilen değerleri aldık

          if (yetki == "Admin")
          {
            baglanti.Close();
            baglanti.Open();
            SqlCommand comt = new SqlCommand("Select * from yetki where tc='" + textBox1.Text.ToString() + "'", baglanti);
            oku = comt.ExecuteReader();
            if (oku.Read())
            {
              yetki_kullanici = oku["kullanici_isleri"].ToString(); ;
              yetki_gider = oku["gider_isleri"].ToString();
              yetki_gelir = oku["gelir_isleri"].ToString();
              yetki_kasa = oku["kasa_isleri"].ToString();
              yetki_borc = oku["borc_isleri"].ToString();
              yetki_daire = oku["daire_isleri"].ToString();
            }//yetkileri program içi değişkenlere aldık
            menu menu = new menu();
            menu.Show();
            this.Hide();//admin paneline geçiş yapdık 

          }
          else if (yetki == "Sakin")//eğer kullanıcı rolü müşteri ise o zaman müşteri paneline yönlendiriyoruz
          {
            sakin frm2 = new sakin();
            frm2.Show();
            this.Hide(); 
          }
          else
          {
            MessageBox.Show("Bu Tür yetkili Kullanıcı Yok");
          }

        }
        else
        {
          MessageBox.Show(" Kullanıcı Bulunamadı ");
        }
        baglanti.Close();

      }
      catch (Exception hata)
      {
        MessageBox.Show(hata.Message);//hata mesajı

      }
    }

    private void label2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      sifremiunuttum sifre = new sifremiunuttum();
      sifre.Show();
    }

Burada Sakin veya Yönetici olarak giriş yapacağı forma yönlendiriyor.Eğer Yönetici ise yetkilerini kontrol ediyor.

BURADA BİR FATURA ÇİZİMİ SÖZ KONUSU

try
      {
        //ÇİZİM BAŞLANGICI
        Font myFont = new Font("Calibri", 7); //font oluşturduk
        SolidBrush sbrush = new SolidBrush(Color.Black);//fırça oluşturduk
        Pen myPen = new Pen(Color.Black); //kalem oluştur

        ffff.Graphics.DrawString("Düzenlenme Tarihi: " + DateTime.Now.ToLongDateString() + " " + DateTime.Now.ToLongTimeString(), myFont, sbrush, 50, 25);
        ffff.Graphics.DrawLine(myPen, 50, 45, 770, 45); // Çizgi çizdik... 1. Kalem, 2. X, 3. Y Koordinatı, 4. Uzunluk, 5. BitişX

        myFont = new Font("Calibri", 8, FontStyle.Bold);//Fatura başlığı yazacağımız için fontu kalın yaptık ve puntoyu büyütüp 15 yaptık.
        ffff.Graphics.DrawString("Borç Listesi", myFont, sbrush, 175, 65);
        ffff.Graphics.DrawLine(myPen, 50, 95, 770, 95); //çizgi çizdik.

        myFont = new Font("Calibri", 6, FontStyle.Bold); //Detay başlığını yazacağımız için fontu kalın yapıp puntoyu 10 yaptık.
        ffff.Graphics.DrawString("Kategori", myFont, sbrush, 25, 110); //Detay başlığı
        ffff.Graphics.DrawString("TC No", myFont, sbrush, 90, 110); //Detay başlığı
        ffff.Graphics.DrawString("Tutar", myFont, sbrush, 145, 110); // Detay başlığı
        ffff.Graphics.DrawString("Açıklama", myFont, sbrush, 220, 110); //Detay başlığı
        ffff.Graphics.DrawString("Tarih", myFont, sbrush, 315, 110); //Detay başlığı
        ffff.Graphics.DrawLine(myPen, 25, 125, 770, 125); //Çizgi çizdik.

        int y = 150; //y koordinatının yerini belirledik.(Verilerin yazılmaya başlanacağı yer)

        myFont = new Font("Calibri", 6); //fontu 10 yaptık.

        int i = 0;//satır sayısı için değişken tanımladık.
        while (i <= dataGridView4.Rows.Count)//döngüyü son satırda sonlandıracağız.
        {
          ffff.Graphics.DrawString(dataGridView4[1, i].Value.ToString(), myFont, sbrush, 25, y);//1.sütun
          ffff.Graphics.DrawString(dataGridView4[2, i].Value.ToString(), myFont, sbrush, 90, y);//2.sütun
          ffff.Graphics.DrawString(dataGridView4[3, i].Value.ToString(), myFont, sbrush, 145, y);//3.sütun
          ffff.Graphics.DrawString(dataGridView4[4, i].Value.ToString(), myFont, sbrush, 220, y);//4.sütun
          ffff.Graphics.DrawString(dataGridView4[5, i].Value.ToString(), myFont, sbrush, 310, y);//5.sütun
          y += 20; //y koordinatını arttırdık.
          i += 1; //satır sayısını arttırdık

          //yeni sayfaya geçme kontrolü
          if (y > 1000)
          {
            ffff.Graphics.DrawString("(Devamı -->)", myFont, sbrush, 700, y + 50);
            y = 50;
            break; //burada yazdırma sınırına ulaştığımız için while döngüsünden çıkıyoruz
                //çıktığımızda while baştan başlıyor i değişkeni değer almaya devam ediyor
                //yazdırma yeni sayfada başlamış oluyor
          }
        }
        //çoklu sayfa kontrolü
        if (i < dataGridView4.RowCount-1)
        {
          ffff.HasMorePages = true;
        }
        else
        {
          ffff.HasMorePages = false;
          i = 0;
        }
        StringFormat myStringFormat = new StringFormat();
        myStringFormat.Alignment = StringAlignment.Far;
      }
      catch
      {
      }

Diğer yazılım makalelerimiz için

Facebook Grubumuz İçin Tıklayın