Selamun aleyküm arkadaşlar C# Akıllı Gardolap Sistemi yapmaya karar verdim azıcık akıllı olsun nedir bu aklı hava sıcaklına göre giydiklerim konusunda akıl versin,giydiklerimin kayıtlarını tutsun ,listelesin vs. incelerseniz çok renkli bir program .

C# Akıllı Gardolap Sistemi Videosu

C# Akıllı Gardolap Sistemi İndirme Linki(Reklamsız Yandex Driver )

Akıllı Gardolap sistemi İndir…

UYARI : ARKADAŞLAR HAVA DURUMUNU SAMSUNA GÖRE ÇEKİYOR YANİ KENDİ İLİME GÖRE AYARLADIM SİZDE

private const string baglanti = "http://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q=Turkey,Samsun&mode=xml&units=metric&APPID=" + api;

Yukardaki kodda turkey,samsun yazan yeri kafanıza göre Turkey,Adana gibi değiştirebilirsiniz.

C# Akıllı Gardolap Sistemi Örnek Kodları Form2

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.OleDb;
using System.Xml;
using System.Xml.Linq;

namespace SmartGarderobe
{
  public partial class Form2 : Form
  {
    public Form2()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private const string api = "30f976b553e840654ec47bdc791279c0";
    private const string baglantim = "http://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q=Turkey,Samsun&mode=xml&units=metric&APPID=" + api;
    OleDbConnection con = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.Ace.OleDB.12.0;Data Source=database.accdb");
    
    
    DataTable tablo = new DataTable();
    DataTable tablo2 = new DataTable();
    DataTable tablo3 = new DataTable();
    DataTable tablo4 = new DataTable();
    DataTable tablo5 = new DataTable();
    DataTable tablo6 = new DataTable();
    DataTable tablo7 = new DataTable();
    OleDbCommand cmd;

    string kontrol = "";


    private void whatShoultIDressToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      panel1.Visible = true;
      panel2.Visible = false;
      panel3.Visible = false;
    }

    private void whatsİnMyWardrobeToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      panel2.Visible = true;
      panel1.Visible = false;
      panel3.Visible = false;
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Form3 FRM3 = new Form3();
      FRM3.Show();
      this.Hide();

    }

    private void panel2_Paint(object sender, PaintEventArgs e)
    {
      
    }

    private void Form2_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      
      listele();
      listele2();
      listele3();
      listele4();
      listele5();
      listele6();
      listele7();
      //hava durumu api çekek
      XDocument hava = XDocument.Load(baglantim);
      var sicaklik = hava.Descendants("temperature").ElementAt(0).Attribute("value").Value;
      label_derece.Text = sicaklik.ToString() + "°";
      var durum = hava.Descendants("clouds").ElementAt(0).Attribute("name").Value;
      label_durum.Text = durum.ToString();
      if (durum.Contains("clouds") == true)
      {
        picture_bulutlu.Visible = true;
      }
      else if (durum.Contains("sun") == true)
      {
        picture_bulutlu.Visible = false;
        picture_gunesli.Visible = true;
      }


      // tabloları ingilizce ettik ya başlıkları türkçe çekek
      dataGridView3.Columns[1].HeaderText = "Markası";
      dataGridView3.Columns[2].HeaderText = "Tipi";
      dataGridView3.Columns[3].HeaderText = "Rengi";
      dataGridView2.Columns[1].HeaderText = "Markası";
      dataGridView2.Columns[2].HeaderText = "Tipi";
      dataGridView2.Columns[3].HeaderText = "Rengi";
      dataGridView1.Columns[1].HeaderText = "Markası";
      dataGridView1.Columns[2].HeaderText = "Tipi";
      dataGridView1.Columns[3].HeaderText = "Rengi";
      //
      dataGridView6.Columns[1].HeaderText = "Markası";
      dataGridView6.Columns[2].HeaderText = "Tipi";
      dataGridView6.Columns[3].HeaderText = "Rengi";
      dataGridView5.Columns[1].HeaderText = "Markası";
      dataGridView5.Columns[2].HeaderText = "Tipi";
      dataGridView5.Columns[3].HeaderText = "Rengi";
      dataGridView4.Columns[1].HeaderText = "Markası";
      dataGridView4.Columns[2].HeaderText = "Tipi";
      dataGridView4.Columns[3].HeaderText = "Rengi";

      dataGridView7.Columns[1].HeaderText = "Markası";
      dataGridView7.Columns[2].HeaderText = "Tipi";
      dataGridView7.Columns[3].HeaderText = "Rengi";
    }
    void listele7()
    {
      
      tablo7.Clear();
      listeleAll("durum", "clean", tablo7, dataGridView7);


    }
    void listele6()
    {
     
   
      tablo6.Clear();
      listeleAll("durum", "ironed", tablo6, dataGridView1);


    }
    void listele5()
    {
     
      tablo5.Clear();
      listeleAll("durum", "dirty", tablo5, dataGridView2);

    }
    void listeleAll(String s1, String cond, DataTable dt, DataGridView grd)
    {
      OleDbDataAdapter adtr4 = new OleDbDataAdapter
     ("select * from clothes where "+s1+"= '" + cond + "'", con);
      adtr4.Fill(dt);
      grd.DataSource = dt;

      grd.Columns[0].Visible = false;

      grd.Columns[4].Visible = false;

      grd.Columns[2].Width = 60;
      grd.Columns[3].Width = 70;
      grd.Columns[1].Width = 60;
    }
    void listele4()
    {
      
     
      tablo4.Clear();
      listeleAll("durum", "clean", tablo4, dataGridView3);
    }
    void listele()
    {

      tablo2.Clear();
      listeleAll("type", "Ceketler", tablo2, dataGridView6);
      //Ceketler
    }
    void listele2()
    {

     
      
      
      tablo.Clear();
      listeleAll("type", "Pantolonlar", tablo, dataGridView5);
    }
    void listele3()
    {    
     
      listeleAll("type", "Paltolar", tablo3, dataGridView4);
    }

    

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      panel1.Visible = false;
      panel2.Visible = false;
      panel3.Visible = true;
    }

    private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      panel1.Visible = true;
      panel2.Visible = false;
      panel3.Visible = false;
    }

    private void dataGridView7_CellClick_1(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
    {
      textBox1.Text = dataGridView7.CurrentRow.Cells[1].Value.ToString();
      textBox2.Text = dataGridView7.CurrentRow.Cells[2].Value.ToString();
      textBox3.Text = dataGridView7.CurrentRow.Cells[3].Value.ToString();
      textBox4.Text = dataGridView7.CurrentRow.Cells[4].Value.ToString();
    }

    private void button3_Click_1(object sender, EventArgs e)
    {
      con.Open();
      cmd = new OleDbCommand("update clothes set durum='" + "dirty" + "'where mark='" + textBox1.Text + "'", con);
      cmd.ExecuteNonQuery();
      con.Close();
      tablo7.Clear();
      listele();
      listele2();
      listele3();
      listele4();
      listele5();
      listele6();
      listele7();

      listBox1.Items.Add(textBox1.Text + " " + textBox2.Text + " " + textBox3.Text + " " + textBox4.Text);
      int derece = int.Parse(label_derece.Text.Substring(0,2));
      if (textBox4.Text=="Normal")
      {
        if (derece>10 || derece<25)
        {
          MessageBox.Show("İyi Karar Giyim İçin!");

        }
        else
        {
          MessageBox.Show("Umarım Böyle Dışarı Çıkmazsın!");
        }
        
      }
      else if (textBox4.Text=="İnce")
      {
        if (derece > 15)
        {
          MessageBox.Show("İyi Karar Giyim İçin!");

        }
        else
        {
          MessageBox.Show("Umarım Böyle Dışarı Çıkmazsın! Doncan Doncan ! Zatüre Olcan !");
        }
       
      }
      else if(textBox4.Text=="Kalın")
      {

        if (derece > 10)
        {
          
          MessageBox.Show("Umarım Böyle Dışarı Çıkmazsın Yanacan sıcakdan!");
        }
        else
        {
          MessageBox.Show("İyi Karar Giyim İçin!");
        }
      }
      textBox1.Text = "";
      textBox2.Text = "";
      textBox3.Text = "";
      textBox4.Text = "";
    }

    private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      con.Open();
      cmd = new OleDbCommand("update clothes set durum='" + "clean" + "'", con);
      cmd.ExecuteNonQuery();
      con.Close();
      MessageBox.Show("Temizletme İşlemi Başarılı !");
      listele();
      listele2();
      listele3();
      listele4();
      listele5();
      listele6();
      listele7();
    }

   

    private void Form2_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)
    {
      Application.Exit();
    }

    

    private void dataGridView3_CellClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
    {
      try
      {
        kontrol = dataGridView3.CurrentRow.Cells[1].Value.ToString();
      }
      catch 
      {

        ;
      }
     
    }

    private void button6_Click_1(object sender, EventArgs e)
    {

      con.Open();
      cmd = new OleDbCommand("update clothes set durum='" + "ironed" + "'where mark='" + kontrol + "'", con);
      cmd.ExecuteNonQuery();
      con.Close();
      tablo7.Clear();
      listele();
      listele2();
      listele3();
      listele4();
      listele5();
      listele6();
      listele7();
      MessageBox.Show("Başarılı !");
    }

    private void linkLabel1_LinkClicked(object sender, LinkLabelLinkClickedEventArgs e)
    {
      System.Diagnostics.Process.Start("http://ramazanakbuz.com/category/soft/");
    }
  }
}

diğer yazılım makaleleri için tıklayınız.