Ne Tür Problemler Algoritmalarla Çözülür? Sıralama, algoritmaların geliştirildiği tek hesaplama problemi değildir.Algoritmaların pek çok pratik uygulaması vardır.İnsan Gen Projesi,İnternet Dünyası,Elektronik ,Fabrikalar….

İlk Sorumuz Şu O Halde Algoritma Nedir ?

Kabaca, algoritma bazı değerleri ya da değer kümelerini girdi olarak alan ve bazı değerleri ya da değer kümelerini çıktı olarak üreten iyi tanımlanmış bir hesaplama sürecidir. Bu sebeple algoritma, girdileri çıktılara dönüştüren bir hesaplama adımları sıralamasıdır.

Resim 1.0 Algoritma Nedir ? Ne Tür Problemler Algoritmalarla Çözülür ?

Ne Tür Problemler Algoritmalarla Çözülür?

İnsan Gen Projesi ( The Human Genome Project ) ile insan DNA’sındaki 100.000 genin hepsinin belirlenmesi , insan DNA’sının yapıldığı 3 milyar kimyasal baz çiftinin sırasının tanımlanması, bu bilgilerin veritabanında depolanması ve veri analizi için araçların gelişmesine yönelik önemli gelişmeler sağlamıştır.Bu adımların her biri özel algoritmalar gerektirir.

İnternet dünyanın her yerindeki insanların büyük miktarlardaki bilgiye hızlı bir biçimde erişmesine ve onları kullanmasına olanak sağlıyor. İnternetteki siteler ancak hızlı algoritmaların yardımıyla bu büyük hacimdeki verileri yönetebilir ve yönlendirebilirler.

Elektronik ticaret, ürün ve hizmetlerin elektronik olarak taşınmasına ve el değiştirmesine olanak sağlar, ve bu işlemler kredi kartı numarası, parolası ve banka bilgileri gibi kişisel bilgilerin güvenliğine bağlıdır. Elektronik ticarette sayısal algoritma ve sayılar teorisi tabanlı açık-anahtar kriptografisi ve dijital imza gibi temel teknikler kullanılır.

Fabrikalar ve diğer ticari şirketler sık sık küçük ölçekli kaynaklarını en iyi biçimde dağıtmaya ihtiyaç duyarlar.Bir petrol şirketi beklenen karını maksimize edebilmek için istasyonlarının nerede yer alması gerektiğini bilmek isteyebilir. Politikada bir aday seçimi kazanma şansını maksimize etmek için nerede reklam kampanyası için para harcayacağını belirlemek isteyebilir.Bir hava yolu şirketi mümkün olan en az maliyetle, her uçuşu kapsayacak ve ekibin çalışma planlamasıyla ilgili yasal düzenlemeleri yerine getirebilecek şekilde çalışanlarını uçuşlara atamak isteyebilir.İnternet servis sağlayıcısı müşterilerine daha iyi hizmet vermek için ek kaynaklarını nerede konumlandıracağını bilmek isteyebilir.

Görüldüğü gibi çokça sektörde çok fazla kullanım alanı vardır.Verdiğim bilgiler Algoritmalara Giriş Palme Yayınevi kitabından alıntıdır.

VPN hakkındaki makalemiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Sitemizde dolaşmayı ve diğer makalelere göz atmayı unutmayın.