http://www.havaizleme.gov.tr/

Yukarıdaki adreste Türkiye’deki çeşitli istasyonlardan toplanan veriler açık oarak sunulmaktadır. Sizden bekelentilerimizi aşağıdaki başlıklar altında listenlenmiştir.

—————————————————————————————————————————————-

I. Aşama – Veri Toplama: İsteddiğiniz bir şehir, bir bölge veya tüm Türkiye’yi kapsayan veri setinizi kendinizin hazırlamanızı bekliyoruz. Veri seti oluşturulurken esnek davranabilirsiniz ancak her başlığın kendi içerisinde değerlendirilecepi unutulmamalıdır. Kişisel tavsiye sadece bir şehri baz alarak mümkün olduğunca fazla özellik kullanılmasıdır.

II. Aşama – Verinin Görselleştirilmes ve Sunumu: Çevre Bakanlığının sunmuş olduğu portal birçok veri sunum tarzını içerisinde barındırmaktadır. Bunların sizin tasarlayacağınız arayüz içerisinde olmas beklenmektedir. Bu özelliklere ek oarak sizin geliştireceğini her yeni sunum şekli ve özellik ve eklentiler önem arz etmetektedir.

III. Aşama – Verinin Karaktersitiklerinin Analizi: İstatistik ve olasılık, sayısal analiz ve özellikle veri madenciliği dersi kapsamında elde ettiğiniz kazanmları burada değerlendirmenizi bekliyoruz. Veri seti içerisinde yer alan özelliklerin alt/üst aralıkları, kritk seviyelerin neler olabileceği, günün zaman dilimine göre, çalışma günlerine göre, tatil günlerine göre veya mvesimsel olarak nasıl bir değişime sahip olduğu ayrıca özelliklerin birbirleri arasındaki ilişkilerin olup olmadığının analizi beklenmektedir.

IV. Aşama – Model Kurma: Verinin karakterize edilmesinin ardından bu veri setini temsil edecek bir model kurmanızı istiyoruz. İnternet üzerinde hazır birçok modeli değrudan uygulayabilirsiniz. Burada herhangi bir kıstlama yoktur. İstediğiniz uyuglamayı, istediğiniz platforumu kullanabilirsiniz. Özellikle bu dönem Yapa Zeka dersinde elde ettiğiniz kazanmlar bu aşamada size önemli bir katkı sunacaktır.

V. Aşama – Geleceğe Yönelik Veri Tahmini: Bu aşamada beklenti; elinizdeki veriyi eğitim ve test verisi olarak ayırmanız ardından kurduğunuz medelin başarısını test etmenizdir. Test başarısı önemli bir değerlendirme kriteridir.

Faydalı Bilgi Çıkarımı (Opsiyonel): Burası sizin yaratıcılığınıza kalmıştır. Değerlendirmede 100 puan ile ödüllendirileceği untulmamalıdır.

Hepinize başarılar dillerim

Kaynak: http://www.havaizleme.gov.tr/

—————————————————————————————————————————

Kaynak 2 Vidosu: https://www.youtube.com/watch?v=fIxjGAYSOoU

Kaynak2 Metin: http://www.kriptarium.com/fatih-oumlzkaynak.html