Selamun Aleyküm VB ve C# dilinde kodlanmış 2 farklı kargo takip otomasyonun proje dosyalarını paylaşacağım umarım inceleyen veya kullananlar için faydalı olur.

VB ve C# Kargo Takip Otomasyonları Access Veritabanı

2 Projeyi birbirinden ayıran nokta birinin fazladan üye giriş panelininde olmasıdır.Projelerin videolarını izleyerek projeler hakkında daha fazla fikir sahibi olabilirsiniz. VB ve C# Kargo Takip Otomasyonları kişisel gelişim , ödev yardımı , ders desteği gibi size bir çok alanda yardımcı olabilir.Temel c# kodları ve access veritabanı bağlantısı ile kodlanmıştır.

VB ve C# Kargo Takip Otomasyonu 1 İlk Projemizin Örnek Videosu

VB ve C# Kargo Takip İndirme Linkleri

C#

C# Kargo Otomasyonu İndir (Reklamsız Link)

VB

VB Kargo Otomasyonu İndir (Reklamsız Link)
Neden Reklamlı Linki Tercih Etmelisiniz?
5-6 Saniye reklamla uğraşarak sitemize destek olucaksınız , site içinde kazanılan reklam gelirleri yine siteye harcanmaktadır.Buda topluluğumuza yaptığınız en büyük katkı olacaktır.

VB ve C# Kargo Takip Otomasyonu 2 İkinci Projemizin Örnek Videosu

VB ve C# Kargo Takip İndirme Linkleri

C#

C# Kargo Otomasyonu II İndir (Reklamsız Link)
Neden Reklamlı Linki Tercih Etmelisiniz?
5-6 Saniye reklamla uğraşarak sitemize destek olucaksınız , site içinde kazanılan reklam gelirleri yine siteye harcanmaktadır.Buda topluluğumuza yaptığınız en büyük katkı olacaktır.

vb

VB Kargo Otomasyonu II İndir (Reklamsız Link)
Neden Reklamlı Linki Tercih Etmelisiniz?
5-6 Saniye reklamla uğraşarak sitemize destek olucaksınız , site içinde kazanılan reklam gelirleri yine siteye harcanmaktadır.Buda topluluğumuza yaptığınız en büyük katkı olacaktır.

C# Kargo Takip Otomasyonu 1 Örnek Kodları

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.OleDb;
using Microsoft.VisualBasic;

namespace KargoTakip
{
  public partial class musteri : Form
  {
    public musteri()
    {
      InitializeComponent();
    }
    
     Form1 FRM1 = new Form1();
    
 
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Random rdm = new Random();
     int takipno=  rdm.Next(100001,999999);
      string mailkayit = Form1.girismail;
    

      string baglantiyolu = "provider=microsoft.ace.oledb.12.0;data source=" + Application.StartupPath + "\\kargotakip.accdb";
      OleDbConnection baglanti = new OleDbConnection(baglantiyolu);
      baglanti.Open();
      string eklemekomutu = "insert into gonderi_takip (takip_no,teslim_tipi,gonderilen_tarih,odeme_tipi,alici_adres,gonderen_mail) values ('" + takipno.ToString() + "','" + comboBox1.Text + "','" + textBox1.Text + "','" + comboBox3.Text + "','" + richTextBox1.Text + "','" + mailkayit + "')";
      OleDbCommand komut = new OleDbCommand(eklemekomutu, baglanti);
      komut.ExecuteNonQuery();
      baglanti.Close();
      MessageBox.Show("Gönderiniz Kaydedildi Kargonuz Ekiplerimizce Kapınızdan Alınıcak");
      label16.Text = "Son Gönderi Takip No: "+takipno.ToString();

    }
    public void musteribilgileri()
    {
      

    
      OleDbConnection con;
      con = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.Oledb.12.0;Data Source=kargotakip.accdb");
      con.Open();
      OleDbCommand okuma = new OleDbCommand();
      okuma.Connection = con;
      okuma.CommandText = "SELECT * FROM gonderi_takip WHERE gonderen_mail= '" + Form1.girismail + "'";
      OleDbDataReader reader = okuma.ExecuteReader();
      while (reader.Read())
      {
        comboBox2.Items.Add(reader["takip_no"]);

      }

      con.Close();

      
    }
    public void doldur()
    {
      textBox1.Text = DateTime.Today.ToShortDateString();
      OleDbConnection con1;
      con1 = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.Oledb.12.0;Data Source=kargotakip.accdb");
      con1.Open();
      OleDbCommand okuma1 = new OleDbCommand();
      okuma1.Connection = con1;
      okuma1.CommandText = "SELECT * FROM uyeler WHERE mail= '" + Form1.girismail + "'";
      OleDbDataReader reader1 = okuma1.ExecuteReader();
      while (reader1.Read())
      {
        textBox2.Text = reader1["adsoyad"].ToString();
        textBox3.Text = reader1["tcno"].ToString();
        textBox4.Text = reader1["dogum_yili"].ToString();
      }
      con1.Close();
    }
    private void comboBox2_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      OleDbConnection con;
      con = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.Oledb.12.0;Data Source=kargotakip.accdb");
      con.Open();
      OleDbCommand okuma = new OleDbCommand();
      okuma.Connection = con;
      okuma.CommandText = "SELECT * FROM gonderi_takip WHERE takip_no= '" + comboBox2.Text + "'";
      OleDbDataReader reader = okuma.ExecuteReader();
      while (reader.Read())
      {
        label7.Text =reader["durum"].ToString();

      }

      con.Close();           string durum = "";
            durum = label7.Text;
            if (durum=="Kargo Ulastı")
            {
        
        pictureBox1.Image = Image.FromFile(Application.StartupPath + "\\no-icon.png");
      }
            else if (durum=="Kargo Bayide")
      {
        pictureBox1.Image = Image.FromFile(Application.StartupPath + "\\bayide.png");      }
            else if (durum=="Kargo Taşınıyor")
            {

        pictureBox1.Image = Image.FromFile(Application.StartupPath + "\\tasiniyor.png");
      }
            else
            {
        pictureBox1.Image = Image.FromFile(Application.StartupPath + "\\no-icon.png");


      } 
            
    }

    private void musteri_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      musteribilgileri();
      doldur();
    }

    private void comboBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {

    }

    private void çıkışToolStripMenuItem1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Application.Exit();
    }

    private void şifreDeğiştirToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string YeniSifre = Interaction.InputBox("Lütfen Yeni Şifre oluşturunuz", "Yeni Şifre Girişi", "123");
      string KontrolSifre = Interaction.InputBox("Lütfen Güvenlik Sebebiyle Yeni Şifrenizi Tekrar Giriniz", "Yeni Şifre Girişi", "123");
      if (YeniSifre==KontrolSifre&& YeniSifre!="123" &&YeniSifre!="")
      {

        string baglantiyolu = "provider=microsoft.ace.oledb.12.0;data source=" + Application.StartupPath + "\\kargotakip.accdb";
        OleDbConnection baglanti = new OleDbConnection(baglantiyolu);
        baglanti.Open();

        OleDbCommand kaydet = new OleDbCommand("update uyeler set sifre='" + YeniSifre + "' where mail='" + Form1.girismail + "'", baglanti);
        
        kaydet.ExecuteNonQuery();
        baglanti.Close();
        MessageBox.Show("Şifre Değiştirme Başarılı !");
        

      }
      else if (YeniSifre=="123")
      {
        MessageBox.Show("123 dışında bir şifre giriniz !");

      }
      else
      {
        MessageBox.Show("Şifre değiştirme başarısız !");
      }
    }

    private void bilgilerimiGüncelleToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      textBox2.Enabled = true;
      textBox3.Enabled = true;
      textBox4.Enabled = true;
     Güncelle.Visible=true;

      


    }

    private void Güncelle_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string baglantiyolu = "provider=microsoft.ace.oledb.12.0;data source=" + Application.StartupPath + "\\kargotakip.accdb";
      OleDbConnection baglanti = new OleDbConnection(baglantiyolu);
      baglanti.Open();

      OleDbCommand kaydet = new OleDbCommand("update uyeler set adsoyad='" + textBox2.Text + "', tcno='" + textBox3.Text + "' , dogum_yili='" + textBox4.Text + "' where mail='" + Form1.girismail + "'", baglanti);

      kaydet.ExecuteNonQuery();
      baglanti.Close();
      MessageBox.Show("Bilgileriniz Güncellendi !");
      doldur();
      textBox2.Enabled = false;
      textBox3.Enabled = false;
      textBox4.Enabled = false;
      Güncelle.Visible = false;

    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string baglantiyolu = "provider=microsoft.ace.oledb.12.0;data source=" + Application.StartupPath + "\\kargotakip.accdb";
      OleDbConnection baglanti = new OleDbConnection(baglantiyolu);
      baglanti.Open();
      string eklemekomutu = "insert into destek (konu,mesaj,gonderen_mail) values ('" + textBox5.Text + "','" + richTextBox2.Text + "','" + Form1.girismail + "')";
      OleDbCommand komut = new OleDbCommand(eklemekomutu, baglanti);
      komut.ExecuteNonQuery();
      baglanti.Close();
      MessageBox.Show("Destek talebiniz Gönderildi ! 24 Saat içerisinde mailinize Cevap gelicektir.");
      groupBox3.Visible = false;
    }

    private void çıkışToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      groupBox3.Visible = true;
    }

    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      DialogResult tus;
      tus = colorDialog1.ShowDialog();
      if (tus == DialogResult.OK)
      {
        this.BackColor = colorDialog1.Color;
      }

    }

  
  }
}

VB ve C# Kargo Takip Otomasyonu 2 Örnek Kodları

Imports System.Data
Imports System.Data.OleDb
Public Class admin


  Private i As Integer = 0
  Private Shared Function GetBaglanti() As OleDbConnection
    Dim baglantiyolu As String = "provider=microsoft.ace.oledb.12.0;data source=" + Application.StartupPath + "\kargotakip.accdb"
    Dim baglanti As New OleDbConnection(baglantiyolu)
    Return baglanti
  End Function

  Private Sub admin_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load
    groupBox1.Enabled = False
    groupBox2.Enabled = False
  End Sub

  Private Sub button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles button1.Click

    groupBox1.Enabled = True
    groupBox2.Enabled = False

    Dim baglanti As OleDbConnection = GetBaglanti()
    baglanti.Open()
    Dim dt As New DataTable()
    Dim ad As New OleDbDataAdapter("SELECT * FROM destek", baglanti)
    ad.Fill(dt)
    dataGridView1.DataSource = dt
    dataGridView1.Columns(0).Visible = False

    textBox1.Text = dataGridView1.Rows(i).Cells(1).Value.ToString()
    richTextBox1.Text = dataGridView1.Rows(i).Cells(2).Value.ToString()
    dataGridView1.Columns(2).Width = 400

  End Sub

  Private Sub button5_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles button5.Click

    If i < dataGridView1.RowCount - 1 Then

      textBox1.Text = dataGridView1.Rows(i + 1).Cells(1).Value.ToString()
      richTextBox1.Text = dataGridView1.Rows(i + 1).Cells(2).Value.ToString()
    End If
  End Sub

  Private Sub button3_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles button3.Click

    groupBox1.Enabled = False
    groupBox2.Enabled = False

    Dim baglanti As OleDbConnection = GetBaglanti()
    baglanti.Open()
    Dim dt As New DataTable()
    Dim ad As New OleDbDataAdapter("SELECT takip_no FROM gonderi_takip", baglanti)
    ad.Fill(dt)
    dataGridView1.DataSource = dt

  End Sub

  Private Sub button4_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles button4.Click

    groupBox1.Enabled = False
    groupBox2.Enabled = False
    Dim baglanti As OleDbConnection = GetBaglanti()
    baglanti.Open()
    Dim dt As New DataTable()
    Dim ad As New OleDbDataAdapter("SELECT * FROM uyeler", baglanti)
    ad.Fill(dt)
    dataGridView1.DataSource = dt
  End Sub

  Private Sub button2_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles button2.Click
    buton2()
  End Sub


  Public Sub buton2()
    comboBox1.Items.Clear()
    groupBox1.Enabled = False
    groupBox2.Enabled = True
    Dim baglanti As OleDbConnection = GetBaglanti()
    baglanti.Open()
    Dim dt As New DataTable()
    Dim ad As New OleDbDataAdapter("SELECT takip_no,durum FROM gonderi_takip", baglanti)
    ad.Fill(dt)
    dataGridView1.DataSource = dt
    Dim okuma As New OleDbCommand()
    okuma.Connection = baglanti
    okuma.CommandText = "SELECT * FROM gonderi_takip"
    Dim reader As OleDbDataReader = okuma.ExecuteReader()
    While reader.Read()

      comboBox1.Items.Add(reader("takip_no"))
    End While
  End Sub

  Private Sub button7_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles button7.Click

    Dim baglanti As OleDbConnection = GetBaglanti()
    baglanti.Open()
    Dim kaydet As New OleDbCommand("update gonderi_takip set durum='" + comboBox2.Text + "' where takip_no= '" + comboBox1.Text + "'", baglanti)

    kaydet.ExecuteNonQuery()
    baglanti.Close()
    MessageBox.Show("Durum Güncellendi!")
    buton2()
  End Sub

  Private Sub button6_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles button6.Click

    If i >= 0 Then
      If i = 0 Then
        textBox1.Text = dataGridView1.Rows(i).Cells(1).Value.ToString()
        richTextBox1.Text = dataGridView1.Rows(i).Cells(2).Value.ToString()
      Else
        textBox1.Text = dataGridView1.Rows(i - 1).Cells(1).Value.ToString()
        richTextBox1.Text = dataGridView1.Rows(i - 1).Cells(2).Value.ToString()
      End If
    End If
  End Sub
End Class

Basit projedir lakin kendini geliştirmek isteyen olabilir,ihtiyacı olan olabilir ? şimdiden alıp kullanan varsa hayırlı olsun destek için adsense reklamlarına tıklayabilir , yada herhangi hoşunuza giden bir makalemi paylaşabilirsiniz.İhtiyacınız olan konularıda bildirirseniz bu konularda da makale desteği sağlayabilirim.

Diğer yazılım makalelerimiz için

Facebook Grubumuz İçin Tıklayın