VB ve C# Dershane Otomasyonu Proje dosyası olaraktan sizlerle paylaşıyorum.Lise dönemimde yaptığım bir projeydi yıllık ödev alan liseli arkadaşlarımız , yada vize final ödevi olan üniversiteleri arkadaşlarımıza umarım yardımcı olur.

Projenin videosu

Örnek Fotoğrafı

dershane otomasyonu

Teknik özelliklerden bahsedicek olursak vb ve c# dillerindede yapmıştım kendimi geliştirme açısından,access veritabanı kullandım ve bolca form tasarım olarakda biraz windows 8.1 benzeri istedim bunun yanı sırada renk olarak darkcyan tercih ettim.Böylece ne kadar basitte olsa VB ve C# Dershane Otomasyonu ‘nu bir nebzede olsa stil katmış oldum.

Örnek Kodlamalar (Bu kodlar projede mevcuttur)

C# DERSHANE OTOMASYONU ÖRNEK KODLARI

OleDbConnection baglan = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ace.OleDb.12.0;Data Source=dershane.accdb");
    OleDbCommand kmt = new OleDbCommand();
    DataTable tablo = new DataTable();
    OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter();
    public void listele()
    {
      tablo.Clear();
      adtr = new OleDbDataAdapter(" Select * from ogrenci ", baglan);
      adtr.Fill(tablo);
      dataGridView1.DataSource = tablo;
    }
    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (baglan.State == ConnectionState.Open)
      {

        baglan.Close();
      }
      baglan.Open();

     

      kmt = new OleDbCommand("INSERT INTO ogrenci(adi,soyadi,tel,adres,odeme_turu,grup,sinif) VALUES('" + TextBox1.Text + "','" + TextBox2.Text + "','" + TextBox3.Text + "','" + TextBox4.Text + "','" + TextBox5.Text + "','" + comboBox1.Text + "','" + TextBox7.Text + "')", baglan);
      kmt.ExecuteNonQuery();
      baglan.Close();
      MessageBox.Show("Kayıt Başarılı");
      listele();

    }

    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      baglan.Open();
      kmt = new OleDbCommand("Delete from ogrenci WHERE adi = '" + TextBox1.Text + "'", baglan);
      kmt.ExecuteNonQuery();
      kmt.Dispose();
      baglan.Close();
      MessageBox.Show("İşleminiz başarılı");
      listele();
    }

    private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      baglan.Open();
      kmt = new OleDbCommand("UPDATE ogrenci SET adi='" + TextBox1.Text + "',soyadi='" + TextBox2.Text + "',tel='" + TextBox3.Text + "',adres='" + TextBox4.Text + "',odeme_turu='" + TextBox5.Text + "',grup='" + comboBox1.Text + "',sinif='" + TextBox7.Text + "'where adi='" + TextBox1.Text + "'", baglan);
      kmt.ExecuteNonQuery();
      baglan.Close();
      MessageBox.Show("İşleminiz başarılı");
      listele();

    }

    private void dataGridView1_CellClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
    {
      try
      {
        TextBox1.Text = dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[1].Value.ToString();
        TextBox2.Text = dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[2].Value.ToString();
        TextBox3.Text = dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[3].Value.ToString();
        TextBox4.Text = dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[4].Value.ToString();
        TextBox5.Text = dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[5].Value.ToString();
        comboBox1.Text = dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[6].Value.ToString();
        TextBox7.Text = dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[7].Value.ToString();
      }
      catch (Exception)
      {

        
      }
      
    }

Visual Basic Dershane Otomasyonu Örnek Kodları

 Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
    Form2.bag.Open()

    Form2.kmt.Connection = Form2.bag

    Form2.kmt.CommandText = (((((((((("INSERT INTO ogr(numarasi,adi,soyadi,sinifi,cinsiyeti,bölümü,dali,ev_adresi,posta_kodu,semt,sehir) VALUES ('" + TextBox1.Text & "','") + TextBox2.Text & "','") + TextBox3.Text & "','") + TextBox4.Text & "','") + TextBox5.Text & "','") + TextBox6.Text & "','") + TextBox7.Text & "','") + TextBox8.Text & "','") + TextBox9.Text & "','") + TextBox10.Text & "','") + TextBox11.Text & "')"

    Form2.kmt.ExecuteNonQuery()

    Form2.bag.Close()

    Form2.kmt.Dispose()
    MsgBox("Kayıt İşlemi Başarılı")

  End Sub

  Private Sub Form3_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load

  End Sub

  Private Sub Button2_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button2.Click
    Form2.Show()
    Me.Hide()

  End Sub

Arkadaşlar 2 Projede yüzde yüz aynı şekilde yapılmamıştır tasarımlarda ve formlarda ihtiyaca göre farklılıklar bulunmaktadır ikisinide inceleyebileceğiniz tek bir download linki oluşturuyorum umarım işinizi görür.Makaleye yorum atarak daha fazla kişiniyede örnek olmasını sağlayabilirsiniz.

İndirme Linki:

Dershane Otomasyonlarını indir (Reklam Yoktur Dostlarım)