Java Math Sınıfı , Java Math metotları , java matematik metotları gibi sorularınıza yanıt arıyorsanız doğru makaledesiniz ; C dili ile biraz uğraştıysanız, bu sınıfa yabancı kalmazsınız. Math sınıfı, Java’da matematiksel işlemler yapmaya yarayan bir sınıftır.Bünyesinde matematiksel işlemleri yapan metotları barındırır.Mesela; üs alan bir işlem yapacaksanız, bunu döngüler ile uzun uzun yapmaktansa , tek bir metot ile yapabilirsiniz.Math sınıfı bize bu metotları sağlar.Şimdi bu metotları listeleyip örnek üzerinden anlatalım.

JAVA MATH Sınıfı ile Matematiksel İşlemler

MATH.POW METODU İLE SAYININ ÜSSÜNÜ ALMA

Bu metot, üs alma işlemi yapar. 2 parametre alır. İlk parametre üssü alınacak sayıdır.Diğer parametre ise üssün derecesidir.

Örneğimizin Kodu :


package javamatematikmetodu;
/**
 *
 * @author ramazan şerif akbuz
 */
public class JavaMatematikMetodu {

  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("2 nin 4 derecedenn üstü= "+Math.pow(2,4));
    int b = (int) Math.pow(10, 2);
    System.out.println(b);
  }
  
}

Ekran Görüntüsü

Resim 1.0 : Java Matematik Üst Alma Kodu Çıktısı

Bu örnekte ilk satırda doğrudan 2’nin 4üncü kuvveti alarak ekrana yazdırdık.Sonuç double türünde ondalık bir sayı oldu. Normalde sonuç int tipinde olması gerekirdi.Çünkü sonuç 16dır. Buradan anlıyoruz ki Math sınfından double türünden değerler dönüyor.Bir alt satırda da 10’un 2. kuvvetini alıyoruz. Değişkenimize aktarıp ardından ekrana yazdırıyoruz..

MATH.SQRT METODU İLE SAYININ KAREKÖKÜNÜ ALMA

Bu metot, bir sayının karekökünü bulur.Dolayısıyla 1 parametre alır.Bu da double türünden değer döndürür. O yüzdenbir değişkene atacaksak, cast etmemiz gerekir.Eğer sonucu yine double türünden bir değişkene atacaksak , cast işlemine gerek yoktur.

Örnek Kodlarımız

 public static void main(String[] args) {  
    System.out.println(Math.sqrt(64));
    int b = (int) Math.sqrt(25);
    System.out.println("b = "+b);
  }
  

Çıktımız

Resim 1.1 Java Sqrt metodu ile kare alma

MATH.ABS METODU İLE SAYININ MUTLAK DEĞERİNİ ALMAK

Bu metot bir sayının mutlak değerini alır. Negatif bir sayısı pozitife çevirip gösterir.Pozitif bir sayısı ise aynen yazar.

Proje Kodları

  public static void main(String[] args) {
   /*  System.out.println("2 nin 4 derecedenn üstü= "+Math.pow(2,4));
    int b = (int) Math.pow(10, 2);
    System.out.println(b);*/
    
   /*  System.out.println(Math.sqrt(64));
    int b = (int) Math.sqrt(25);
    System.out.println("b = "+b);*/
    
    int mutlakdeger=Math.abs(-100);
    System.out.println("-100 sayısının mutlak değeri: "+mutlakdeger);
    
    System.out.println("100 sayısının mutkaj değeri ise : "+Math.abs(100));
  }

Ekran Çıktısı

Resim 1.2 Math.abs ile mutlak değer alma

MATH.FLOOR METODU İLE SAYININ ALT DEĞERE YUVARLAMA

floor kelimesi ingilizcede zemin anlamına geldiği için bu metodun ne iş yaptığını kestirebilirsiniz.Verilen bir tamsayıyı bir altdaki değere yuvarlanır.

Projemizin Kodları

  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("9.99 olan fiyatı bakalım kaça yuvarlicak = "+Math.floor(9.99));
    int siberclub=(int) Math.floor(25.55);
    System.out.println(siberclub);
  }

Ekran Çıktısı

Resim 1.3 Java Yuvarlama İşlemi

Bu metot double türünde değer döndürür.Onu göstermek için int tipinde değişkene atadık.Ve int türüne çevirir.Metodun olayı şudur bir nevi virgülden sonraki kısmı atar.

Diğer makalelerimiz için tıklayın.
Java için faydalı bir site tıklayın.