Java Diziler konusu biraz kapsamlı şekilde işlemeye çalışacağız , dizilere giriş , dizi tanımlama , dizi elemanlarına erişme , dizi elemanlarını listeleme , bir dizinin boyutu , dizileri kopyalamak , dizileri sıralamak , dizilerde arama dizileri karşılaştırma gibi konuları tek boyutlu diziler üzerinden göreceğiz.Bu serideki ilk makalemizde dizi nedir ? , Dizi tanımlama , dizi elemanlarına erişme ve dizi listelemeyi göreceğiz !

Java Dizi Nedir ?

Dizi, klasik tanımı ile bünyesinde aynı tip verilerin tutulduğu bir yapıdır.Diziler ile veriler daha kolay yönetilebilir ve gruplanan bu elemanlara erişim daha kolay olur. Java Dizi diğer dillerden farklı olarak birer nesnedir.Bu özelliği ile yüksek performans ve güvenlik sağlar.Diziler sayesinde aynı tipte verilerin yönetilmesi kolaylaşır.Günümüzde dizinin yerine, birçok farklı yapılar olsa da dizilere ihtiyaç duyulmaktadır.

Java Dizi Tanımlama Şekilleri

int[] dizi; //dizi için bir referans tanımlandı.

Dizi tanımlarken ilk olarak dizideki elemanların tipi belirtilir. ( int, String, byte … ) Bu dizinin türünü int olarak belirledikten sonra başka türde veri ekleyemeyiz.Daha sonra köşeli parantezler koyulur. Bu köşeli pparantezler de değişkenimizin bir dizi olduğunu gösterir. Son olarak dizinin adı belirlenir.İleride değişkenlerimize bu dizinin adı ile erişeceğiz.Bir kaç kullanım örneği de verelim.

int dizi1[];
String dizi2[];
Object dizi3[];
byte dizi4[];

Birden fazla dizi tanımlaması yapmak istiyorsak, bını aynı satırda yapabiliriz.Bunun için;

int dizi1[], int dizi2[];

Diziyi tanımladık ve şimdi içerisini doldurmamız gerekiyor.Bunun için iki yol var.Öncelikle diziyi tanımladığımız anda içini dolduralım.Bunun için kullanacağımız yapı:

int[] dizi={2,6,8,9,666,8474,252};

Dizideki elemanları bu yöntemle doldurmak istiyorsak , bunu tanımladığı satırda yapmamız gerekir.

Dizi oluşturmanın bir diğer yöntemi ide new anahtar sözcüğü kullanmaktır.

int dizi [] = new int[10]; //dizinin eleman sayısını belirtiyoruz.

Oluşturduğumuz dizinin 10 elemanlı olduğunu gösterdik ve nesnemizi oluşturduk.Diziye new ile oluşturursak eleman sayısını belirtmemiz zorunludur.Artık programımızın istediğimiz yerinde dizimize eleman sayısı atayabiliriz. Java da diziler referans tipli oldukları için new anahtar sözcüğü ile de oluşturulabilirler. Yani diziler nesne oldukları için nesne oluşturmada kullanılan new ile dizilerde oluşturabiliriz.

Dizi doldurmada anlattığımız ilk yöntemde, dizi elemanlarını ilk satırda doldurmamız gerektiğini söylemiştik.Eğer ilk satırda doldurmazsak, herhangi bir satırda new anahtar sözcüğünü kullanarak da doldurabiliriz.Örneği inceleyelim:

int dizi[];
dizi = new int[]{1,77,88,99,0003};

Burada görüldüğü gibi ilk satırda elemanları doldurmadık.Başka bir satırda doldurabilmek için new ille nesne oluşturmalıyız.Normalde diziyi sadece tanımlarsak, dizi için bir referans oluşturmuş oluruz.Daha sonra new ile diziyi oluşturunca da dizi için bir nesne oluşturmuş oluruz.

Dizi Elemanlarına Erişme

Dizideki her elemanın bir indisi vardır.Dizideki elemanlara bu indis ile erişilir.Dizilerin indisi 0’dan başlar.

Bir dizinin elemanına erişmek için parantez içerisine , erişmekk istenen elemanın indisi yazılır.

int [] dizi = {1,2,3,4,6,7,8,9,10};
12345678910
0. indis1. indis2.indis3.indis4.indis5.indis6.indis7.indis8.indis9.indis
Dizilerde indis mantığı

Örnek verirsek;

package java_diziler;

public class Java_Diziler {

  public static void main(String[] args) {
    
    int[] dizi ={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10};
    System.out.println(dizi[1]); //dizinin 1. indisdeki elemanına eriştik
    
  }
  
1. İndisin Çıktısı

Burada dikkat etmemiz gereken şey indis sayısının 1 den değil 0 dan başlamış olması tüm indislerimizi ve içerisindeki değerleri yazalım.


package java_diziler;

public class Java_Diziler {

  public static void main(String[] args) {
    
    int[] dizi ={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10};
    for (int i = 0; i < 10; i++) {
          System.out.println("Dizimizin"+i+". indisindeki eleman= "+dizi[i]); //dizinin i. indisdeki elemanına eriştik
    }

    
  }
  
}

Çıktımızı inceleyelim:

Dizinin indislerindeki elemanlar

Burada ufaktan da olsa dizi elemanlarını listelemeyi de görmüş olduk. Basit bir for döngüsü yeterli oldu.