Herkese Selam Aleyküm, bu dersimizde 1000 Test Sorusu ile Java Programlama Dili  Set 4: Data Type – BigDecimal: sizlere sunacağız umarım bu ders faydalı olacak.  Bu testlerden sınavda çıkma ihtimali var.

1-Aşağıdakilerden hangisi BigDecimal veri tipinin double veri tipine göre avantajıdır?


a) Söz dizimi (Syntax)
b) Bellek kullanımı
c) Garbage creation
d) Duyarlılık (Precision)
Cevap: d
Açıklama: BigDecimal doğal olmayan bir söz dizimine sahiptir
ve daha fazla belleğe ihtiyaç duymaktadır. Dolayısı ile daha
fazla çöp oluşturabilir. Fakat daha fazla duyarılılığa sahip
olması para benzeri hesaplamlar için bir avantajdır.

2-Aşağıdaki veri tiplerinden hangisi +,-,* ve / operatörleri için aşarı yükleme (overloaded) yöntemlerine sahip değildir?

a) int
b) float
c) double
d) BidDecimal
Cevap: d

3-Aşağıdaki kod paraçacığının çıktısı ne olur?

  double a = 0.02;
  double b = 0.03;
  double c = b - a;

  BigDecimal _a = new BigDecimal("0.02");
  BigDecimal _b = new BigDecimal("0.03");
  BigDecimal _c = b._subtract(_a);
  System.out.println(_c);
 • a)
  • 0.009999999999999998
  • 0.01
 • b)
  • 0.01
  • 0.009999999999999998
 • c)
  • 0.01
  • 0.01
 • d)
  • 0.009999999999999998
  • 0.009999999999999998
 • Cevap: a
 • Açıklama: BigDecimal daha fazla duyarlılık
 • sağlarken double perfromans bakımından daha hızlıdır.

4-BigDecimal veri tipi hangi tabandadır?


a) Base 2
b) Base 8
c) Base 10
D) Base e
Cevap: c

5-BigDecimal veri tipi için toString() metodunun sınıları nelerdir?
a) Sınır yoktur
b) null döndürür
c) toString mevcut formda sayıyı gösterir
d) toString bilimsel notasyon kullanır
Cevap: d
Açıklama: toString() metodu BigDecimal için kanonik
gösterim (canonical representation) olarak
bilinen bilimsel gösterimi kullanır. Bu durumdan
kaçınmak için toPlainString() kullanılmalıdr.

6-BigDecimal hangi paketin (package) bir parçasıdır?


a) java.lang
b) java.math
c) java.util
d) java.io
Cevap: b

7-BigDecimal.ONE nedir?


a) hatalı ifade
b) özel bir anlamı yoktur
c) static variable değeri 1 scale 10
d) static variable değeri 1 scale 0
Cevap: d

8-BigInteger ve BigDecimal aritmetik operatörlerini icra etmek için hangi
fonksiyonlar kütüphanesi kullanılır?


a) Mathcontext
b) MathLib
c) BigLib
d) BigContext
Cevap: a

9-Aşağıdaki kod paraçacığının çıktısı ne olur?

public class Ekleme {
public static void main(String[] args) {
  BigDecimal b = new BigDecimal("23.43");
  BigDecimal br = new BigDecimal("23");
  BigDecimal bres = b.add(new BigDecimal("450.23"));
  System.out.println("Ekle: " +bres);

  MathContext mc = new MathContext(2, RoundingMode.DOWN);
  BigDecimal bdecMath = b.add(new BigDecimal("450.23"), mc);
  System.out.println("Mathcontext kullanilarak: "+bdecMath);       
}
}


a) Compliation
b) Ekle: 684.66
Mathcontext kullanilarak: 6.8E+2

c) Ekle: 6.8E+2
Mathcontext kullanilarak: 684.66

d)
Runtime exception


Cevap: b

Video Linki: https://www.youtube.com/watch?v=XeESk28Gd2Y&t=7s

Kaynak: www.kriptarim.com