Bu gün algoritama ve programlama Java Matris Çarpımı kontrolunu yapmaya çalışacağız, umarım bu ders faydalı olacak.

package matriscarpimkontrol;
import java.util.Scanner;
public class MatrisCarpimKontrol {
	public static void main(String[] args) {
		Scanner sc = new Scanner(System.in);
		System.out.println("Birinci matrisin boyutlarini girin");
		
		int satirA = sc.nextInt();
		int sutunA = sc.nextInt();
		
		//nextInt metodu klavyeden bir int değeri okumak ve değişkene atamak için kullanılır.
		System.out.println("Ikinci matrisin boyutlarinin girin");
		
		int satirB = sc.nextInt();
		int sutunB = sc.nextInt();
		
		if(sutunA == satirB)
			System.out.println("Matrisler carpilabilir");
		else
			System.out.println("Matrisler carpilamaz");
		sc.close();
	}
}
Çarpılabilir Çıktısı
Çarpılamaz Çıkıtısı

Bu dersimizde Algo ve Prog Java matris çarpımını sunmaya çalıştım umarım bu dersten fayda almışsınız. Tabi matrislar konusu bir zor olabilir, ama çalışarak bu problemi ortadan kaldırabiliriz.

İleri hayatınızda başarılar dilerim. #EvdeKal #HayatEveSıgar

Kaynak: www.kriptarium.com