Bu dersimizde Java ile OOP – Ders 19: Java’da yapici Constructor Aşırı Yüklemesi sizlere anlatmaya çalışacağız umarım bu ders sizler için faydalı olacaktır.

Constructor (Yapıcı metot): Sınıfın isim ile aynı olan ve geri dönüş tipi olmayan metotları denir.

public class Ogrenci {
	int ogrenciNo;
	String isim;
	
	Ogrenci(int ogr, String ad){
		isim = ad;
	}
	Ogrenci(int ogr){
		ogrenciNo = ogr;
	}
	void bilgileriGoster() {
		System.out.println(ogrenciNo+ " "+isim);
	}
}
public class TestOgrenci{
	public static void main(String args[]) {
		Ogrenci nesne1 = new Ogrenci(111);
		Ogrenci nesne2 = new Ogrenci(222, "Fatih Ozkayank");
		nesne1.bilgileriGoster();
		nesne2.bilgileriGoster();
	}
}

Static Anahtar Sözcüğü: static anahtar sözcüğü kullanıdımız zaman nesneye yanı (new) yeni nesneye oluşturmaya gerek kalmıyor.

public class Ogrenci {
	int ogrenciNo;
	String isim;
	
	static String fakulteAdi = "Teknoloji";
	
	Ogrenci(int ogr, String ad){
		ogrenciNo = ogr;
		isim = ad;
	}
	void bilgileriGoster() {
		System.out.println(ogrenciNo +" "+ isim);
	}
}
public class StatikTest {
	public static void main(String[] args) {
		Ogrenci s1 = new Ogrenci(111, "Fatih");
		Ogrenci s2 = new Ogrenci(222, "Ozkayank");
		s1.bilgileriGoster();
		s2.bilgileriGoster();
	}
}
public class StatikEX {
	
	int kartNo;
	String isim;
	
	static String BankaAd = "ZZZYYYYXXX";
	
	StatikEX(int musteriNo, String ad){
		kartNo = musteriNo;
		isim = ad;
	}
	void showData() {
		
		System.out.println(kartNo +" "+ isim);
	}
}
public class StatikEX_Text {
	public static void main(String[] args) {
		StatikEX stik1 = new StatikEX(1212, "Ali");
		StatikEX stik2 = new StatikEX(4545, "Hadi");
		stik1.showData();
		stik2.showData();
	}
}

———————————————————————————————

public class Sayici {
	int sayac = 0;
	
	Sayici(){
		sayac++;
		System.out.println(sayac);
	}
	public static void main(String[] args) {
		Sayici obj1 = new Sayici(); // 1
		Sayici obj2 = new Sayici(); // 1
		Sayici obj3 = new Sayici(); // 1
		
	}
}
// Bu koda static değişken tanımlamadık ama aşağda tanımladık
// Ama bu koda çıktılar hepsi ayniydi çünkü statik 
// tanımlamamştık değişkene.
public class Sayici {
	static int sayac = 0;
	
	Sayici(){
		sayac++;
		System.out.println(sayac);
	}
	public static void main(String[] args) {
		Sayici obj1 = new Sayici(); // 1
		Sayici obj2 = new Sayici(); // 2
		Sayici obj3 = new Sayici(); // 3
		
	}
}
// Bu kodumuz da static değişken tanımladık 
// ve aralındaki çıktı farklılık gösterir

Static: statik anahtar sözcüğü bellek bir defa yer kaplar. Ve bu özelliği belleğe daha effektif bir şekilde kullanmya sağlar

Umarım bu ders sizin için faydalı bir ders olmuştur. Hepinize Başarılar dilerim. #EvdeKal #Stay At Home

Kaynak Video: https://www.youtube.com/watch?v=se7KG6bNiXc&list=PLR_3k5Bkz0SAnZWBzQ21iUI3cbmJShDNb&index=19

Kaynak Video: https://www.youtube.com/watch?v=EDHUS6L8XCY&list=PLR_3k5Bkz0SAnZWBzQ21iUI3cbmJShDNb&index=20

Kaynak: http://www.kriptarium.com