Bu gün sizlere bu derste Algoritma ve Programlama Çıkmış Soruları 4. Bölümünü sunmaya çalışacağız umarız bu ders sizler için derslerinize ve sınavlarınıza katkı katacak.

Karesel Sayıları Yazdırma

————————————————————————————————————————————-

Soru)  Karesel Sayıları Yazdırma – Sorusunu sizler için hazırladık. Bu sorunu videosunu izlemek istersiniz. Buraya Tıklayın

Sorunu Açıklaması) {1/2; 2/4; 4/16; 16/256; 256/65536; 65536/4294967296} sayıların döngü kullanarak ekrana yazan programın:

PayPayda
12
24
416
16256

Cevap: Kod Aşağıda verilmiştir.

public class DonguUygulama1 {
	public static void main(String[] args) {
		int pay = 1;
		int payda = 2;
		
		int i = 0;
		while(i < 6)
		{
			System.out.println(pay + "/" + payda + " ");
			pay = payda;
			payda = payda * payda;
			i = i + 1;
		}
	}
}

Bu soruda 3 tane değişken tanımladık int pay = 1; int payda = 2; int i = 0;

while() döngüsünü kullandık ve kontrol etik, yani i küçük 6 iken döngü gövdesini icra et.

————————————————————————————————————————————-

Daha fazla Fırat Üniversitesi Algoritma Programlama Çıkmış Soruları bakmak istersiniz aşağıdaki Hocamın sitesini tıklayabilirsiniz.

Kaynak: http://www.kriptarium.com