Herkese Selam Aleyküm, bu dersimizde 1000 Test Sorusu ile Java Programlama Dili | Set 5: Data Type – Date & TimeZone: sizlere sunacağız umarım bu ders faydalı olacak.

5-Data Type / Data, TimeZone

1.Bir formdan diğerine tarih nasıl biçinlendirilir?

 • a) SimpleDateFormat
 • b) DateFormat
 • c) SimpleFormat
 • d) DateConverter
 • Cevap: a
 • Açıklama: SimpleDateFormat aşağıdaki gibi kullanılabilir
  • Date no = new Date();
  • SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat(“yyyy-mm-dd’T’hh:MM:ss”);
  • String simdi = sdf.format(now);
  • System.out.println(“Mevcut Tarih: ” + simdi);

2-Date nesnesi nasıl String nesnesine dönüştürülür?

a)
SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateForamt(“yyyy-mm-dd”);
sdf.parse(new Date());
b)
SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateForamt(“yyyy-mm-dd”);
sdf.format(new Date());

c)
SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateForamt(“yyyy-mm-dd”);
new Date().parse();
d)
SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateForamt(“yyyy-mm-dd”);
new Date().format();
Cevap: b

3-String nesnesi nasıl Date nesnesine dönüştürülür?

a)
SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateForamt(“yyyy-mm-dd”);
sdf.parse(new Date());

b)
SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateForamt(“yyyy-mm-dd”);
sdf.format(new Date());
c)
SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateForamt(“yyyy-mm-dd”);
new Date().parse();
d)
SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateForamt(“yyyy-mm-dd”);
new Date().format();
Cevap: a

4-SimpleDateFormat nesnesi thread safe midir?

a) True
b) False
Cavap: b
Açıklama: Bir programın thread-safe (Threadlerin eşzamanlılığından kaynaklanabilecek sorunuların olmadığı program).
SimpleDateFormat nesnesi thread safe değildir. multihreaded environment yönetime gereksinim duyulur.

5-Bir saat dilimin (timezone) DayLight tasarrufu için uygun olup olmadığı nasıl belirlenir?

a) useDaylighTime() / Time class
b) useDaylighTime() / Date class
c) useDaylighTime() / TimeZone class
d) useDaylighTime() / DateTime class
Cevap: c
Açıklama: public abstract boolean useDaylightTime() /// TimeZone class.

6-Veritabanında Date nesnesi nasıl depolanır?

a) java.sql.Date
b) java.util.Date
c) java.sql.Date.Time
d) java.util.DateTime
Cevap: a

7-LocalTime ne ile gösterilir?

a) Date without time
b) Time without Date
c) Date and Time
d) Date and Time with timezone
Cevap: b
Açıklama: LocalTime of joda library

8-İki tarih arasındaki fark nasıl hesaplanır?

a) long difflnMilli = java.time.Duration.between(date Time1, date Time2).toMillis();
b) long difflnMilli = java.time.difference(date Time1, date Time2).toMillis();
c) Date difflnMilli = java.time.Duration.between(date Time1, date Time2).toMillis();
d) Time difflnMilli = java.time.Duration.between(date Time1, date Time2).toMillis();
Cevap: a
Açıklama: Java 8.

8-UTC nasıl elde edilir?

a) Time.getUTC();
b) Date.getUTC();
c) Instant.now();
d) TimeZone.getUTC();
Cevap: c
Açıklama: In java 8.
Dünya Saati’ni, boylamlar arası zaman fraklılıkarının tamamen kaldırıldığı, tüm ülkelerde aynı
zaman ifadesinin geçerli olduğu, Dünya’yı tek bir saat dilmi olarak görmemizi sağlayan, tenknik
adıyla Eş Güdümlü Evrensel Zaman veya Koordineli Evrensel Zaman (UTC) olarak ifade
edebileceğimiz bir medeni ve bilimsel zaman olarak ifade edebiliriz.

Bu dersete 5-Data Type / Data, TimeZone anltık

Umarım bu ders faydalı olmuştur, bir sonraki derslerde hepinize görüşmek üzere.

 #EvdeKal #HayatEveSığar

Kaynak: http://www.kriptarium.com

Video Linki: https://www.youtube.com/watch?v=Pp0ZogIV0jY&t=22s