Herkese Selam Aleyküm, bu dersimizde 1000 Test Sorusu ile Java Programlama Dili Set 3: Data Type – Enums : sizlere sunacağız umarım bu ders faydalı olacak.  Bu testlerden sınavda çıkma ihtimali var.

Data Type – Enums

 • 1- Enum Değişkenlerinin kullanım amacı nelerdir?
  • a) Artan (Ascending) sıralama
  • b) Azalan(Descending) sıralama
  • c) Rasgele(Random) Sıralama
  • d) order() metoduna bağlı olarak değişmektedir
  • Cevap: a
  • Açıkama: compareTo() yöntemi artan sıralamada değişkenleri sıramlamak için uygulanmaktadır.

2-Enum değişkeninin kendisi dışında Enum bir örneği oluşturulabilir mi?

 • a) Doğru
 • b) Yanlış
 • Cevap: b
 • Açılama: Enum sınıfı public yani herkes açık yapıcı –>> constructor sahip değildir.

3-Aşağıdaki kod parçacığın çıktısı ne olur?

Enum Mevsimler{
	KIS, BAHAR, YAZ, HAZAN
};
System.out.println(Mevsimler.KIS.ordinal());

a) 0
b) 1
c) 2
d) 3
Cevap: a
Açıklama: ordinal() yöntemi Enum içerisinde tanımlı değişkenin sırasını sağlar

4-Aşağıdaki kod parçacığın çıktısı ne olur?

  class A
  { 

  }
  enum Enums extends A
  {
    ABC, BCD, CDE, DEF;
  }

a) Çalışma zamanı hatası(Runtime Error)
b) Derleme Hatası (Compilation Error)
c) Hata vermedn çalışır
d) EnumNOtDefined Exception
Cevap: b
Açıklama: Enum tipi bir sınıftan türetilemez.

5-Aşağdaki kod çıktısı ne olur?

  enum seviyeler{
     private TOP,

     public MEDİUM,

     protected BOTTOM; 
  }

a) Runtime Error
b) EnumNotDefined Exception
c) Hatasız çalışır
d) Compilation Error
Cevap: d
Açıklama: Enum herhangi bir modifier sahip değildir. Enum yapısı varsaılan olarak public, static ve final. Enum yapısı Sabit gibi davranbilir.

6-Aşağıdaki kod paraçacığının çıktısı ne olur?

  enum Veri{
    A, B, C;

    private Veri() {
      System.out.println(10);
    }
  }
  public class AnaSinif{
    public static void main(String[] args) {
      Enum en = Veri.B;
    }
  }

a)
10
10
10

b) Compilation Error
c)
10
10
d) Runtime Exception
Cevap: a
Açıklama: Enums yapıcısı çağrıldığında 10 ifadesini yazar.

7-Hangi sınıf tüm Enum ların türetilmişidir(extend)?
a) Object
b) Enums
c) Enum
d)EnumClass
Cevap: c
Açıklama: Tüm enum doğrudan java.lang.Enum türetilmiştir.
Çünkü Java çoklu kalıtımı desteklemez. enum herhangi bir başka şeyden türetilmez.

8-Enum sınıfının elemanlarını hangi metot geri döndürür?
a) getEnums()
b) getEnumConstants()
c) getEnumList()
d) getEnum()
Cevap: b
Açıklama:

9-Enum tip/tür güvenli (type-safe) midir?
a) True
b) False
Cevap: a
Açıklama: Tür güvenliği, derleyici derleme sırasında türleri
doğrulayacak ve biz bir değişkene yanlış tür
atamayı denersek hata verecği anlamına gelir.
Örneğin C#, C++, Java type-safe bir dildir.
Java’da bir değişken tanımlamak istediğimizde
o değişkenin hangi veri tipinde bir değişken
olduğunu belirtmek zorundayız. Enum type-safe
çünkü kenki name-space sahiptir.

Umarım bu ders faydalı olmuştur, bir sonraki derslerde hepinize görüşmek üzere. #EvdeKal #HayatEveSığar

Hocamızın sitesini ziyaret ederek daha fazla örnek ve bilgiye ulaşabilirsiniz.

http://www.kriptarium.com

Video Linki: https://www.youtube.com/watch?v=i_cvQIYRCDc&list=PLR_3k5Bkz0SAxPTzFFzomFTkC6nL2S_9P&index=4