Herkese Selam Aleyküm, bu dersimizde 1000 Test Sorusu ile Java Programlama Dili | Set 2 Karakter ve Boolean Veri Tipleri: sizlere sunacağız umarım bu ders faydalı olacak.

Character ve Boolean Veri Tipleri

 1. char veri tipi sayısal aralığı hangisidir?
  a) -128 ile 127
  b) 0 ile 256
  c) 0 ile 32767
  d) 0 ile 6535
 1. Java karakter veri tipleri için hangi kodlama tipi kullanılır?
  a) ASCII
  b) ISO-LATIN-1
  C) UNICODE
  d) Hiçbiri
  Cevap: c
  Açıklama: Uluslararası karakter kümleri için Unicode
 1. boolean değişken aşağıdaki değerlerden hangisini içerir?
  a) True veya False —>>> yani Doğru veya Yanlış
  b) 0 veya 1
  c) Herhangi bir tamsayı değer
  d) true —>>> yani doğru
  Cevap: a
  Açıklama: Boolean değişken sadece iki olası değerden birini içerir.
 1. Hangisi Java’da Unicode character kğmesindeki ilk 0 ile 127 karater hangisini içerir?
  a) ASCII
  b) ISO-LATIN-1
  c) Hiçbiri
  d) ASCII ve ISO-LATIN-1 Cevap: d
 1. Hangisi geçerli bir deklarasyondur?
  a) boolean b1 = 1;
  b) boolean b2 = ‘false’;
  c) boolean b3 = false;
  d) boolean b4 = ‘true’;
  Cevap: c
  Açıklama: Boolean değişkene sadece true ve false atanabilir.

6.Aşağıdaki program çıktısı ne olur?

  class soru{
    public static void main(String [] args)
    {
      char dizi[] = new char[10];
      for(int i = 0; i < 10; ++i) {
        dizi[i] = 'i';
        System.out.print(dizi[i] + "" );
        i++;
      }
    }
  }

a) iiiii
b) 0 1 2 3 4
c) i j k l m
d) Hiçbiri

Cevap: a
Açıklama: None.
output:

$ javac soru.java
$ java soru
i i i i i

7.Aşağıdaki program çıktısı ne olur?

public class ornek {
	public static void main(String[] args)
	{
		char a = 'A';
		a++;
		System.out.print((int)a);
	}
}
 • a) 66
 • b) 67
 • c) 65
 • d) 64
 • Cevap: a

8.Aşağıdaki program çıktısı ne olur?

public class soru2 {
	public static void main(String[] args) {
		boolean var1 = true;
		boolean var2 = false;
		if(var1)
			System.out.println(var1);
		else
			System.out.println(var2);
	}
}
 • a) 0
 • b) 1
 • c) true
 • d) false
 • Cevap: c

9.Aşağıdaki program çıktısı ne olur?

public class L2_boolOperator {
	public static void main(String[] args) 
	{
		boolean var1 = true;
		boolean var2 = false;
		System.out.println(var1 & var2);
	}
}
 • a) 0
 • b) 1
 • c) true
 • d) false
 • Cevap: d
 • Açıklama boolean ‘&’ operator mantıksal ve operatörü
 • $ javac boolOperator.java
 • $ java boolOperator
 • false

10.Aşağıdaki program çıktısı ne olur?

public class acikKodlama {
	public static void main(String[] args)
	{
		char var1 = 'A';
		char var2 = 'a';
		System.out.println((int)var1 + " " + (int)var2);
	}
}
 • a) 162
 • b) 65 97
 • c) 67 95
 • d) 66 98
 • Cevap: b
 • Açıklama: ASCII tabloda ‘A’ = 65 ve ‘a’ = 97

Umarım bu ders faydalı olmuştur, bir sonraki derslerde hepinize görüşmek üzere. #EvdeKal #HayatEveSığar

Kaynak: http://www.kriptarium.com

Video Linki: https://www.youtube.com/watch?v=E77NqD5xIOM&list=PLR_3k5Bkz0SAxPTzFFzomFTkC6nL2S_9P&index=3