Selamun aleyküm arkadaşlar c# otomasyon projeleri örneği paylaşmaya devam ediyorum bugün örneğimiz hocaların her yıl ödev olarak vermeyi çok sevdiği c# Staj Takip Sistemi Otomasyonu Programı || Açık Kaynak Kodlu || Proje Dosyası indir

C# Staj Takip Otomasyonu Programı || Açık Kaynak Kodlu || Proje Dosyası indir

Projemizin özelliklerine videodan bakabilirsiniz genel olarak bahsedecek olursak c# programlama dili ile kodlanmışdır.Veritabanı için sql server kullanılmıştır.3 kullanıcı girişi bulunmaktadır.Bunlar Firma , Kurum ve Öğrenci girişidir.Burda kurum okul olarak düşünülebilir.

Firmalar gelen başvuruları görüntüleyebilir , başvurulardaki cvleri görüntüleyebilir ayrıca gelen başvuru kaydedip kaydedilen ve kaydedilmeyen başvuruları görüntüleyebilir.Firmalar stajyer arayabilir ve aramayı durdurma yada aramayı aktif etme özelliklerine sahiplerdir.Staj defterlerini kabul edip reddedebilirler.

Öğrenci girişine gelecek olursak , staj defteri  özelliği mevcuttur , firma istek yollayabilir , başvuru yapabileceği firmaları görüntüleyebilir,  başvuru yaptıkları firmaları görüntüyeleyebilir , kabul edilen başvurusunu görebilir.

Kurum burada lise üniversite gibi kuruluşlardan bahsetmektedir, staj defteri olsun staj olsun kabul edip reddedebilir.Bu sayede firma kurum arası staj kabul gerçekleşmiş olur .Buradan sonraki menü ise daha detaylıdır, öğrencinin gün gün yaptığı işleri , hangi ay ne yaptığını  kabul veya reddedilen staj defterlerini görüntüleyebilir.

C# Staj Takip Sistemi Otomasyonu Nasıl Kuracağız ?

Kaynak kodlarını kurup çalıştırmak istiyorsanız bilgisayarınızda sql server yüklü olmak zorunda ardından klasör içinde database klasörünün altındaki veritabanını içe aktarmamız gerekiyor.Nasıl yapılacağını merak ediyorsanız ilgili makale aşşağıdadır.

http://ramazanakbuz.com/sql-servere-veritabani-yukleme-veritabani-cikarmaimport-export/

Ardından proje içerisindeki sqlbaglantisi.cs içine gelip

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
namespace Staj_Takip_Sistemi
{
  class sqlbaglantisi
  {
    public SqlConnection baglan()
    {
      //açık bırakılan bağlantıları kapatan temiz bir bağlantı cümlesini sınıf şeklinde yazdık
      SqlConnection baglanti = new SqlConnection("Data Source=(localdb)\\MSSQLLocalDB;Initial Catalog=staj_takip;Integrated Security=True;Connect Timeout=30;Encrypt=False;TrustServerCertificate=True;ApplicationIntent=ReadWrite;MultiSubnetFailover=False");
      baglanti.Open();
      SqlConnection.ClearPool(baglanti);
      SqlConnection.ClearAllPools();
      return (baglanti);
    }
  }
}

Bağlantı yolunu kendinize göre değiştirmeyi unutmayın.Bunlar bittikden sonra kurumsal öğrenci ve firma hesapları oluşturarak projeyi deneyebilirsiniz.Ticari amaçlı kullanım yada direk ödev olarak sunulmasından  sorumlu değilim.

C# Staj Takip Sistemi Otomasyonu Proje Dosyası İndir

STAJ TAKİP OTOMASYONU TIKLA İNDİR -Reklamsız İndirme Linki Emeğe Saygı Yoruma Saol Yazsanız Yeterlic# proje örnekleri indirme linki

C# Staj Takip Sistemi Otomasyonu Örnek Resimleri

C#Staj Takip Sistemi Otomasyonu Örnek Kod

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.SqlClient;

namespace Staj_Takip_Sistemi
{
  public partial class firma_kabul : Form
  {
    public firma_kabul()
    {
      InitializeComponent();
    }
    sqlbaglantisi baglanti = new sqlbaglantisi();
    DataTable dt2 = new DataTable();
    public static string pdfyolu = "";
    public void firma_basvuru_doldur()
    {
      dt2.Clear();
      SqlDataAdapter listele = new SqlDataAdapter("select * from firma_basvurular where staj_onay='" + "Onay Bekliyor" + "'", baglanti.baglan());
      listele.Fill(dt2);
      dataGridView1.DataSource = dt2;
      listele.Dispose();
      dataGridView1.SelectionMode = DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect;

      dataGridView1.Columns[0].Visible = false;
      dataGridView1.Columns[2].Visible = false;
      dataGridView1.Columns[4].Visible = false;
      dataGridView1.Columns[5].Visible = false;
      dataGridView1.Columns[6].Visible = false;
      dataGridView1.Columns[7].Visible = false;
      dataGridView1.RowHeadersVisible = false;

      dataGridView1.Columns[1].Width = 60;
      
      dataGridView1.Columns[3].Width =150;
    
      dataGridView1.Columns[8].Width = 65;

      dataGridView1.Columns[1].HeaderText = "Öğrenci Adı";
      dataGridView1.Columns[3].HeaderText = "Mesajı";  
      dataGridView1.Columns[8].HeaderText = "Başvuru Tarihi";
    }

    private void firma_kabul_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      firma_basvuru_doldur();
      kabuldoldur();
      reddoldur();
    }

    private void dataGridView1_CellClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
    {
      textBox6.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[1].Value.ToString();
      textBox8.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[3].Value.ToString();
      textBox5.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[6].Value.ToString();
      textBox7.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[7].Value.ToString();
      textBox1.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[8].Value.ToString();
      axAcroPDF1.LoadFile(Application.StartupPath + "\\pdf\\" + dataGridView1.CurrentRow.Cells[4].Value.ToString());
      pdfyolu = Application.StartupPath + "\\pdf\\" + dataGridView1.CurrentRow.Cells[4].Value.ToString();
      //burda pdf yolu seçerken application.startup yani başlangiç klasöründe pdf klasörünün içinde dedik
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      cv_pdf gor = new cv_pdf();
      gor.Show();
    }

    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      SqlCommand guncelle = new SqlCommand("update firma_basvurular set staj_onay ='"+"Onaylandı"+"' where Id='"+ dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString() + "'", baglanti.baglan());
      guncelle.ExecuteNonQuery();
      MessageBox.Show(textBox6.Text+" Adlı Öğrenciyi Başarıyla Staja Kabul Ettiniz !");
      textBox6.Text = "";
      textBox8.Text = "";
      textBox5.Text = "";
      textBox7.Text = "";
      textBox1.Text = "";
      axAcroPDF1.LoadFile("");
      firma_basvuru_doldur();
      kabuldoldur();
      reddoldur();

    }

    private void button8_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      SqlCommand guncelle = new SqlCommand("update firma_basvurular set staj_onay ='" + "Reddedildi" + "' where Id='" + dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString() + "'", baglanti.baglan());
      guncelle.ExecuteNonQuery();
      MessageBox.Show(textBox6.Text + " Adlı Öğrenciyi Başarıyla Staja Kabul Ettiniz !");
      textBox6.Text = "";
      textBox8.Text = "";
      textBox5.Text = "";
      textBox7.Text = "";
      textBox1.Text = "";
      axAcroPDF1.LoadFile("");
    }

    public void kabuldoldur()
    {

      
      SqlCommand komut = new SqlCommand("SELECT * from firma_basvurular where staj_onay='"+ "Onaylandı" + "'", baglanti.baglan());
      SqlDataReader oku = komut.ExecuteReader();//veriyi okutma emrini verdik
      while (oku.Read())
      {
        listBox2.Items.Add(oku["ogrenci_adsoyad"].ToString());
      }





    }
    public void reddoldur()
    {
      
      SqlCommand komut = new SqlCommand("SELECT * from firma_basvurular where staj_onay='" + "Reddedildi" + "'", baglanti.baglan());
      SqlDataReader oku = komut.ExecuteReader();//veriyi okutma emrini verdik
      while (oku.Read())
      {
        listBox1.Items.Add(oku["ogrenci_adsoyad"].ToString());
      }





    }
  }
}