Selamun Aleyküm arkadaşlar bugün sizlere C# Sinema Otomasyonu tanıtacağım.Projemiz oldukça basit tasarlanmıştır.Koltuk seçme girilen salonları seansları güncelleme bulunmamaktadır.Ancak temiz ve şık tasarımı hoş logosuyla incelemek isteyebileceğiniz bir Proje olabilir.

C# Sinema otomasyonu Videosu

C# Sinema Otomasyonu Özellikleri

 • C# Programlama Dili ile kodlanmıştır
 • Veritabanı SQL Serverde oluşturulmuştur.
 • Seans ekleme- Film ekleme- Salon Ekleme- Bilet kesme özellikleri bulunur.
 • Herhangi bir framework kullanmadan , basit ayarlarla şık tasarım verilmeye çalışılmıştır.

C# Sinema Otomasyonu İndirme Düğmesi

C# Cinema Otomasyonu Projesini İndir (Reklamsız)

C# Sinema Otomasyonu Örnek Kodları

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.SqlClient;
namespace Sinema_Otomasyon
{
  public partial class Bilet_Kes : Form
  {
    public Bilet_Kes()
    {
      InitializeComponent();
    }
    SqlConnection baglanti = new SqlConnection("Data Source=.\\SQLEXPRESS; initial Catalog=sinema; Integrated Security=true");
    int film_id, seans_id, salon_id;
    private void Bilet_Kes_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      baglanti.Open();
      string kayit = "SELECT * from filmler";
      SqlCommand komut = new SqlCommand(kayit, baglanti);
      //Sorgumuzu ve baglantimizi parametre olarak alan bir SqlCommand nesnesi oluşturuyoruz.
      SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(komut);
      //SqlDataAdapter sınıfı verilerin databaseden aktarılması işlemini gerçekleştirir.
      DataTable dt = new DataTable();
      da.Fill(dt);
      //Bir DataTable oluşturarak DataAdapter ile getirilen verileri tablo içerisine dolduruyoruz.
      dataGridView1.DataSource = dt;
      //Formumuzdaki DataGridViewin veri kaynağını oluşturduğumuz tablo olarak gösteriyoruz.
      baglanti.Close();
      dataGridView1.SelectionMode = DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect;
      dataGridView1.Columns[0].Visible = false;
      dataGridView1.Columns[1].Visible = false;
      dataGridView1.Columns[2].Visible = false;
      dataGridView1.Columns[3].HeaderText = "Film ADI";
      dataGridView1.Columns[4].HeaderText = "Film Türü";
      dataGridView1.Columns[5].HeaderText = "Yönetmen";
      dataGridView1.Columns[6].HeaderText = "Afiş";

      
      
    }

    private void dataGridView1_CellClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
    {
      textBox1.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[3].Value.ToString();
      textBox2.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[4].Value.ToString();
      textBox3.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[5].Value.ToString();
      film_id = int.Parse(dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString());
      seans_id = int.Parse(dataGridView1.CurrentRow.Cells[1].Value.ToString());
      salon_id = int.Parse(dataGridView1.CurrentRow.Cells[2].Value.ToString());
      pictureBox1.ImageLocation= dataGridView1.CurrentRow.Cells[6].Value.ToString();
      baglanti.Open();
      SqlCommand listeleseans = new SqlCommand("select * from seans where seans_id='" + int.Parse(dataGridView1.CurrentRow.Cells[1].Value.ToString()) + "'", baglanti);
      SqlDataReader drs = listeleseans.ExecuteReader();
      if (drs.Read())
      {
        textBox4.Text = drs["seans_tarih"].ToString();
        textBox5.Text = drs["seans_saat"].ToString();
        textBox6.Text = drs["seans_adi"].ToString();
      }
      baglanti.Close();

      baglanti.Open();
      SqlCommand listele = new SqlCommand("select * from salon where salon_id='"+ int.Parse(dataGridView1.CurrentRow.Cells[2].Value.ToString()) + "'", baglanti);
      SqlDataReader dr = listele.ExecuteReader();
      while (dr.Read())
      {
       
      textBox7.Text= dr["salon_adi"].ToString();
      }
      baglanti.Close();

    }

   

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Form1 frm1 = new Form1();
      frm1.Show();
      this.Hide();
    }

  

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      baglanti.Open(); // bağlantıyı açtık
      SqlCommand ekle = new SqlCommand("insert into satis(film_id,seans_id,salon_id,kisi_adi,kisi_soyadi) values ('" + film_id + "','" + seans_id + "','" + salon_id + "','" + textBox8.Text + "','" + textBox9.Text + "')", baglanti);
      ekle.ExecuteNonQuery();
      ekle.Dispose();
      MessageBox.Show("Bilet Kesme İşleminiz Başarıyla Gerçekleşmiştir.");
    
      
      baglanti.Close();

      for (int i = 0; i < this.Controls.Count; i++)
      {
        if (this.Controls[i] is TextBox) this.Controls[i].Text = "";
      }
    }
  }
}

Basit projedir lakin kendini geliştirmek isteyen olabilir,ihtiyacı olan olabilir ? şimdiden alıp kullanan varsa hayırlı olsun destek için adsense reklamlarına tıklayabilir , yada herhangi hoşunuza giden bir makalemi paylaşabilirsiniz.İhtiyacınız olan konuları da bildirirseniz bu konularda da makale desteği sağlayabilirim.

Diğer yazılım makalelerimiz için

Facebook Grubumuz İçin Tıklayın