C# Öğrenci işleri Otomasyonu arşivimde çürüyeceğine belki birine lazm olur amacıyla paylaşıyorum.İndirip incelemek isteyende olabilir.

C# Öğrenci işleri Otomasyonu Access Veritabanı

Temel öğrenci işleri kayıtlarını tutan ekle, sil, güncelle ve arama gibi işlemlerimize yardımcı olan ufak bir program umarım işinize yarar.Lisede yazılıma yeni başlayan arkadaşlar için kodlamıştım 5-6 yıl evvel.Tabi birilerine faydalı olmak amacıyla köşede silip atmak yerine paylaşıyorum. Siber.Club olarak sizlere bolca örnekler sunmak istiyoruz.

C# Öğrenci işleri Otomasyonu Access Veritabanı İndirme Linki

Öğrenci İşleri Otomasyonu İndir…

C# Öğrenci işleri Otomasyonu Örnek Kodları

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.OleDb;
namespace Ders_Programi
{
  public partial class Form5 : Form
  {
    public Form5()
    {
      InitializeComponent();
    }
    public DataTable tablo = new DataTable();
    public OleDbConnection bag = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=veritabani.accdb");
    public OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter();
    public OleDbCommand kmt = new OleDbCommand();
    void listele()
    {
      maskedTextBox1.Text = "";
      maskedTextBox2.Text = "";
      comboBox1.Text = "";

      tablo.Clear();
      bag.Open();
      OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter("select * From ders_saatleri", bag);
      adtr.Fill(tablo);
      dataGridView1.DataSource = tablo;
      adtr.Dispose();
      bag.Close();
    }

    private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      bag.Open();
      kmt.Connection = bag;
      kmt.CommandText = "INSERT INTO ders_saatleri(ders_id,ders_tarihi,ders_saati) VALUES ('" + comboBox1.Text + "','" + maskedTextBox1.Text + "','" + maskedTextBox2.Text + "') ";
      kmt.ExecuteNonQuery();
      bag.Close();
      listele();
      MessageBox.Show("Ekleme İşlemi Başarılı");
    }

    private void Form5_Load(object sender, EventArgs e)
    {

      listele();

      bag.Open();
      kmt = new OleDbCommand("Select * from dersler", bag);
      OleDbDataReader dr = kmt.ExecuteReader();
      while (dr.Read())
      {
        comboBox1.Items.Add(dr["ders_id"].ToString());
      }
      bag.Close();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      bag.Open();
      kmt.Connection = bag;
      kmt.CommandText = "DELETE from ders_saatleri WHERE ders_id='" + dataGridView1.CurrentRow.Cells[1].Value.ToString() + "' ";
      kmt.ExecuteNonQuery();
      kmt.Dispose();
      bag.Close();
      listele();
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string sorgu = "UPDATE ders_saatleri SET ders_id='" + comboBox1.Text + "',ders_tarihi='" + maskedTextBox1.Text + "',ders_saati='" + maskedTextBox2.Text + "'where ders_id='" + dataGridView1.CurrentRow.Cells[1].Value.ToString() + "'";
      OleDbCommand kmt = new OleDbCommand(sorgu, bag);
      bag.Open();
      kmt.ExecuteNonQuery();
      kmt.Dispose();
      bag.Close();
      listele();
    }

    private void dataGridView1_CellClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
    {
   comboBox1.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[1].Value.ToString();
      maskedTextBox1.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[2].Value.ToString();
      maskedTextBox2.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[3].Value.ToString();
    }

    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {

      maskedTextBox1.Text = "";
      maskedTextBox2.Text = "";
      comboBox1.Text = "";
      try
      {
        tablo.Clear();
        bag.Open();
        OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter("select * From ders_saatleri where ders_id='" + textBox3.Text + "'", bag);
        adtr.Fill(tablo);
        dataGridView1.DataSource = tablo;
        adtr.Dispose();
        bag.Close();
      }
      catch
      {

        ;
      }
    }

    private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      this.Hide();
    }
  }
}

Proje lise seviyesidir çokça eksik vardır YİNEDE ihtiyacı olan olabilir 🙂 şimdiden alıp kullanan varsa hayırlı olsun destek için herhangi hoşunuza giden bir makalemi paylaşabilirsiniz.İhtiyacınız olan konuları da bildirirseniz bu konularda da makale desteği sağlayabilirim.

Diğer yazılım makalelerimiz için

http://ramazanakbuz.com/category/soft/