Selamun aleyküm C# Benzin istasyonu otomasyonu Kaynak Kodları Proje Dosyası Access veritabanı indirmeniz ve inceleyebilmeniz amacıyla siteme yükledim ümit ederim yararlı olur.Siteme olan destekleriniz sürdükçe otomasyon paylaşımlarıda tam gaz devam edecek.

Niçin bu projeleri paylaşıyorum?

 • Öğrencilere kaynak oluşturarak alternatif rahat fakat tuzaklara düşebilecekleri çözüm yollarını kapatmak.
 • Bu tür projelerin oldukça bayağı halde yapılabilirliğini gösterip onlara yardımcı olmak
 • Siteme gelir elde ederek hizmetin devamını sağlamak

C# Benzin istasyonu otomasyonu

Projemizde temek ekle sil güncelle ara listele benzer biçimde özellikler bulunmaktadır.

Projemizde extra olarak tutarına bakılırsa ve alınan litreye bakılırsa fiyat hesaplaması bulunmaktadır.

Projemiz mütevazı tasarıma ve ek dll class kullanmamaya itina gösterilmiştir.Basittir ümit ederim işinizi görür.

C# Benzin istasyonu otomasyonu Fotoğrafları

benzinistasyonuotomasyonu2
benzinistasyonuotomasyonu2
benzinistasyonuotomasyonu2
benzinistasyonuotomasyonu2
benzinistasyonuotomasyonu2


C# Benzin istasyonu otomasyonu İndirme Butonu

Benzin istasyonu otomasyonu indir Yandex Disk

Misal Kodlar

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
//
using System.Data.OleDb;
namespace Benzin_istanyonu_otomasyonu
{
  public partial class akaryakit_islemleri : Form
  {
    public akaryakit_islemleri()
    {
      InitializeComponent();
    }
    OleDbConnection baglan = new OleDbConnection("provider=microsoft.ace.oledb.12.0;data source=" + Application.StartupPath + "\\benzin_istasyonu.accdb");
    DataTable tablo = new DataTable();
    public void listele()
    {
      textBox1.Text = "";
      textBox2.Text = "";
      textBox3.Text = "";
    
      tablo.Clear();
      baglan.Open();
      OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter
     ("select * from depo", baglan);
      adtr.Fill(tablo);
      dataGridView1.DataSource = tablo;
      dataGridView1.Columns[0].Visible = false;
      baglan.Close();
    }

    private void akaryakit_islemleri_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      listele();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {

      if (baglan.State == ConnectionState.Open)
      {

        baglan.Close();
      }
      baglan.Open();

      OleDbCommand kmt;

      kmt = new OleDbCommand
      ("INSERT INTO depo(akaryakit_adi,litre_fiyati,depo_kalan) values('" + textBox1.Text + "','" + textBox2.Text + "','" + textBox3.Text + "')", baglan);
      kmt.ExecuteNonQuery();
      baglan.Close();
      MessageBox.Show("Kayıt Başarı göstermiş");
      listele();
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    

      OleDbCommand kmt;
      baglan.Open();
      kmt = new OleDbCommand("Delete from depo where akaryakit_adi = '" + dataGridView1.CurrentRow.Cells[1].Value.ToString() + "'", baglan);
      kmt.ExecuteNonQuery();
      kmt.Dispose();
      baglan.Close();
      MessageBox.Show("İşleminiz başarı göstermiş");
      listele();
    

    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    
      OleDbCommand kmt;
      baglan.Open();
      kmt = new OleDbCommand("UPDATE depo SET akaryakit_adi='" + textBox1.Text + "',litre_fiyati='" + textBox2.Text + "',depo_kalan='" + textBox3.Text + "'where akaryakit_adi='" + dataGridView1.CurrentRow.Cells[1].Value.ToString() + "'", baglan);
      kmt.ExecuteNonQuery();
      baglan.Close();
      MessageBox.Show("İşleminiz başarı göstermiş");
      listele();
    

    private void dataGridView1_CellClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
    {
      textBox1.Text = dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[1].Value.ToString();
      textBox2.Text = dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[2].Value.ToString();
      textBox3.Text = dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[3].Value.ToString();
    }

    private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      this.Hide();
    }

    private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
    {

      tablo.Clear();
      baglan.Open();
      OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter
     ("select * from depo where akaryakit_adi='" + textBox4.Text + "'", baglan);
      adtr.Fill(tablo);
      dataGridView1.DataSource = tablo;
      dataGridView1.Columns[0].Visible = false;
      baglan.Close();
      textBox4.Text = "";
    }
  }
}